Úspech pezinských gymnazistov na Turnaji mladých fyzikov

Október 2012 / Prečítané 900 krát
   V minulom školskom roku sa pezinskí gymnazisti rozhodli zapojiť do medzinárodnej súťaže Turnaj mladých fyzikov. Ide o súťaž päťčlenných družstiev stredoškolákov. Súťažiace družstvá musia vyriešiť 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou. Úlohy sú dopredu dané a známe všetkým družstvám. Všetky teda riešia rovnaké problémy. Na súťaži družstvo nielen prezentuje niekoľko úloh, ale rovnako aj oponuje riešenia iných družstiev. Študenti sa tak učia fyziku a zároveň získavajú skúsenosti aj v často tvrdých odborných debatách, naučia sa správne prezentovať svoje výsledky a objektívne hodnotiť výsledky iných.
   Súťaž hodnotí odborná porota, ktorá prihliada nielen na kvalitu vypracovania úloh, ale aj na schopnosti odhaľovať klady a zápory riešení iných a viesť relevantnú diskusiu. Družstvo Gymnázia Pezinok v zložení P. Slezák (kapitán), K. Blašková, A. Dej, D. Mrózek a Ľ. Kučera, sa v regionálnom kole ako nováčik umiestnilo na skvelom 2. mieste. Na celoslovenskom kole obsadilo 4. miesto, pričom od postupu do finále medzi tri najlepšie družstvá delil pezinských gymnazistov necelý jeden bod.
   Po celoslovenskom kole boli K. Blašková a A. Dej vybratí do širšieho celoslovenského výberu na medzinárodné kolo. A. Dej sa napokon prebojoval až do medzinárodného kola TMF v Nemecku. Tam sa slovenské družstvo umiestnilo v bronzovom pásme.
 
RNDr. Tatiana Sroková, vedúca družstva TMF Gymnázia v Pezinku