Začiatok školského roka pod obnovenou strechou

Október 2012 / Prečítané 806 krát
Strecha na ZŠ Orešie sa stihla zrekonštruovať počas letných prázdnin. FOTO (pb)    Na Základnej škole s materskou školou Orešie neutíchla pracovná aktivita ani počas letných prázdnin. V spolupráci s vychovávateľkami zo Školského klubu detí sme zabezpečili pre deti na prvé dva týždne prázdnin denný tábor, počas ktorého mali na každý deň naplánovanú vždy novú zaujímavú činnosť.
   Významná zmena v škole nastala začiatkom júla, keď nastúpili zamestnanci víťaznej firmy na generálnu rekonštrukciu strechy. Táto oprava sa uskutočnila vďaka pochopeniu a dotácii mesta Pezinok, najmä zásluhou podpory pána primátora Mgr. Olivera Solgu. Počasie prialo a tak práce prebiehali bez väčších komplikácií. Napriek tomu sa práce predĺžili na celé obdobie školských prázdnin a z toho dôvodu mohlo mesto prevziať hotovú strechu od dodávateľa až začiatkom septembra. V súčasnosti má naša škola krásnu novú strechu, ktorá spĺňa všetky kritériá na kvalitnú prevádzku. Vedenie školy a rodičia našich detí týmto vyjadrujú mestu Pezinok veľké poďakovanie.
   Keďže v škole prebiehali počas celého leta stavebné práce, škola nemohla priebežne pripravovať k začiatku školského roka najmä okolie školy. Preto si veľmi vážime ochotu rodičov a poslanca pána M. Grella, ktorí v čase pracovného voľna 29. augusta 2012 v spolupráci so zamestnancami školy počas brigády vyčistili celý školský areál. Rovnako im vyjadrujeme veľké poďakovanie.
   Aj v školskom roku 2012/2013 bude škola pokračovať v systéme rozšíreného vyučovania cudzích jazykov od prvých ročníkov. Podarilo sa nám opäť otvoriť dve prvé triedy a škola má celkový počet žiakov 173. V spolupráci s Radou školy, Radou rodičov a poslancami škola pripravuje plán propagácie školy s úmyslom získať väčší počet žiakov.
   Z činnosti školy od začiatku školského roka by som rád spomenul, že v piatok 21. 9. sa deti prostredníctvom vychovávateliek zapojili do Dní dobrovoľníctva na Slovensku, keď počas akcie Kilometer pre Grinavu vyzbierali odpadky na verejnom ihrisku a v uliciach v okolí školy. Ďalej to bola účasť našich učiteľov a žiakov v alegorickom sprievode na Pezinskom vinobraní 23. 9., kde naše deti v krojoch počas sprievodu spievali ľudové piesne a naša škola bola v sprievode ako jediná pezinská škola. V utorok 25. 9. sme sa stali organizátormi Okresných bežeckých pretekov v cezpoľnom behu. Z pripravovaných akcií spomeniem Školskú Katarínsku zábavu, ktorej druhý ročník sa uskutoční v sobotu 24.11.
 
 
Mgr. Ondrej Koreň, riaditeľ školy

Ohodnoťte článok: