Základná škola na Kupeckého ulici oslavuje tridsiatku

Október 2012 / Prečítané 1086 krát
Z vystúpenia žiakov v Dome kultúry pri oslavách 30. výročia ZŠ na Kupeckého ul. FOTO (mo)   Naše historické mestečko stáročia píše svoje dejiny. Píše o území terra Bozen, o nemeckých osadníkoch, ktorí vysádzali vinice. Píše o baníkoch, čo úspešne ťažili na jeho území, o prvej fabrike... Ale aj o rôznorodosti vierovyznaní a peknom spolužití národností.
   Bohatá je aj novodobá história pezinského školstva. V minulom storočí v Pezinku vzhľadom na počet obyvateľov stačila ľudová a meštianska škola. Výhodná poloha mesta a jeho rozvoj si však postupom času vyžiadali budovanie nových základných a stredných škôl. V osemdesiatych rokoch 20. storočia po dobudovaní sídliska Sever bola situácia s počtom detí taká vážna, že si vyžiadala dve nové základné školy, popri základných školách na Holubyho a Fándlyho ulici. Prvou z nich bola Základná škola na Kupeckého ulici, ktorá si s otvorením školského roka 2012/13 pripomína 30. narodeniny.
   O prvotných ťažkostiach so zriaďovaním školy, s novým nábytkom, s učebnými pomôckami, ale aj o dvojsmennom vyučovaní by mohla rozprávať prvá riaditeľka Gabriela Gyurischová. Ďalšími riaditeľmi boli Vladimír Konečný, Ivan Gábriš, Emília Pilátová a Viera Radičová. Každý z nich prispel k zvýšeniu úrovne našej školy.
Z vystúpenia žiakov v Dome kultúry pri oslavách 30. výročia ZŠ na Kupeckého ul. FOTO (mo)   Ako je to dnes? Druhý školský rok je riaditeľkou Katarína Volanková, ktorá s dvoma zástupkyňami Katarínou Čuvalovou a Dagmar Borekovou úspešne držia kormidlo. Škola so 691 žiakmi, 56 pedagógmi a 17 hospodársko-administratívnymi pracovníkmi je druhou najväčšou v Pezinku. Okrem klasických predmetov sa zameriava na rozšírenú výučbu cudzích jazykov. Školský vzdelávací program je obohatený o predmety ako napr. regionálna výchova, mediálna výchova, spoločenská etiketa, športové hry a iné.
   Vedenie školy kladie veľký dôraz na vyučovanie inovačnými formami: organizovanie historických dní, regionálnych dní, návštevy výstav, exkurzií, divadiel, na školy v prírode... A to
sú iba niektoré z plejády podujatí.
   Práve pre rôznorodosť akcií sa teší obľube školský klub detí. Škola má vybudované odborné učebne, telocvične, multifunkčné ihrisko a pekný exteriér. Nemalú zásluhu má na tom náš zriaďovateľ – Mestský úrad Pezinok.
   Veľké „ďakujem“ patrí desiatkam pedagógov a nepedagogickým pracovníkom, ktorí tri desaťročia s nasadením a s láskou odovzdávali svoj um tisíckam detí. Celých 30 rokov zostali verné tejto škole dve učiteľky: Nataša Osuská a Anna Bodžárová.
   Vďaka aj vám všetkým, ktorí v súčasnom období v ťažkých finančných podmienkach zvyšujete úroveň školy.
   Do ďalších rokov si zaželajme veľa dobrých žiakov, oddaných pedagógov a dobré výsledky.
 
Ľudmila Benčuriková
 

Ohodnoťte článok: