Kurzy pre manželov v každom veku

Október 2012 / Prečítané 890 krát
   Kto z nás by nechcel zažiť krásny vzťah až do konca života? Ktorá z vás, milé ženy, by nechcela, aby vás muž neustále nosil vo svojom srdci a o vás bojoval? Muži, ktorý z vás by nechcel, aby vám vaša žena dôverovala a boli ste ňou neustále obdivovaný? Tieto túžby sú v nás neodšrkiepiteľné. Sú súčasťou našej ženskosti i mužskosti.
Základom dobrého manželstva je správna komunikácia, úcta, vernosť a odpustenie. Presne na tieto hodnoty upriamuje pozornosť kurz pre manželov s názvom „Manželské večery“.
   Kurz „Manželské večery“ je vynikajúca príležitosť na posilnenie manželskej komunikácie a na hĺbkovú analýzu manželského vzťahu. Manželské večery sú určené pre všetky manželské páry v ktoromkoľvek období spoločného života. Pomáhajú získať a osvojiť si hodnoty potrebné pre hlboký a plnohodnotný partnerský vzťah na celý život. Je to blok siedmich stretnutí raz do týždňa vo večerných hodinách. Stretnutia sú v príjemnom prostredí s večerou pri sviečke vo dvojici. Počas prednášky i po nej majú manželia možnosť rozprávať sa o téme večera. Súkromie každého páru sa rešpektuje, skupinová diskusia nie je súčasťou večerov. Témy večerov sú: ako vybudovať pevné základy, umenie komunikácie, riešenie konfliktov, sila odpustenia, rodičia a svokrovci, sexuálna intimita, láska v akcii.
   Tento kurz vám každoročne ponúka občianske združenie Centrum pre rodinu – Pezinok. Tohtoročné manželské večery začali už od 19. októbra 2012.
   Centrum pre rodinu je občianske združenie, ktorého cieľom je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt rodiny; výchova, vzdelávanie a poskytnutie sociálnej pomoci pre jednotlivca i rodinu. Členovia, ktorí sú zároveň dobrovoľníkmi, sa stotožňujú so základnou ideou – že rodina je trvalé spoločenstvo muža a ženy založené na úprimnej sebadarujúcej láske otvorenej prijatiu a ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť. Viac informácií o združení aj o jeho ďalších podujatiach nájdete na www.pezinskerodiny.sk
Martina Šipošová, štatutár
 

Ohodnoťte článok: