Pezinčania sa o Pinelku starajú

Október 2012 / Prečítané 2169 krát
   K Pezinku neodmysliteľne patrí Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela. Jej pacienti potrebujú okrem odbornej liečby predovšetkým pocit, že nie sú uzavretí za múrmi zdravotníckeho zariadenia. Pestovanie kontaktov s okolitým svetom má na starosti projektová referentka Zuzana Šipošová.

l Aká je konkrétne vaša pracovná náplň?
   Organizujeme v nemocnici akcie, ktoré nefarmakologicky podporujú liečbu našich pacientov. Ide o športové a pohybové aktivity, kultúrne podujatia alebo aj ergoterapiu, čo znamená liečba prácou v našich dielňach. Mám na starosti prípravu takýchto projektov a zháňanie finančných a materiálnych zdrojov na ich uskutočnenie.
l V čom spočíva význam takejto nefarmakologickej terapie?
   Na celonemocničných podujatiach sa jednak stretávajú pacienti navzájom, ale popri tom prichádzajú do kontaktu s účinkujúcimi, majú možnosť diskutovať s nimi, pýtať sa, poďakovať sa, dotknúť sa našich hostí alebo sa s nimi odfotiť. Napríklad, keď k nám prišli zaspievať manželia Bangovci, bolo veľa objímania, veľa silných emócií... Pre pacientov je to nezabudnuteľný zážitok.
l Je ťažké vymyslieť program, ktorý je prínosom pre všetkých pacientov?
   Snažíme sa podujatia organizovať tak, aby sa v nich našiel každý. Máme rôznu klientelu, od osemnástich rokov do sto. V nemocnici je šesť kliník a sú tu pacienti s rozmanitými diagnózami, ale aj záujmami a zručnosťami. Napríklad na Gerontopsy-chiatrickej klinike robíme stretnutia s aktívnymi seniormi z Pezinka – konkrétne ide o miešaný zbor Šafráni a folklórnu skupinu Obstrléze. Prídu medzi našich seniorov, spievajú si s nimi, recitujú básničky, je to veľmi spontánne a prospešné.
l Vzniká aj opačný efekt – že ľudia „zvonku“ majú možnosť spoznať prostredie vašej nemocnice? Pomáha to trochu búrať aj predsudky, ktoré voči psychiatrii predsa len stále existujú?
   Pomáhame búraniu predsudkov tým, že sa snažíme otvárať. Verejnosť má prístup na naše podujatia a niektorí ľudia to aj využívajú, hoci sme predsa len limitovaní tým, že sa akcie konajú väčšinou v utorok popoludní. Priamy kontakt s pacientmi je novou skúsenosťou aj pre účinkujúcich. Niekedy majú možno aj obavy, potom však zistia, že sa v našom prostredí cítia veľmi fajn.
l Pri ktorom podujatí v poslednom čase ste mali pocit, že naozaj „sadlo“?
   Najradšej mám aktivizačné podujatia, do ktorých sa pacienti môžu priamo zapojiť. Ale tento moment sa dá vniesť aj do akcií, kde by ste to ani nečakali. Napríklad aj v prípade harfového koncertu. Prišiel mladý harfista, ktorý hráva aj moderné skladby od Beatles, Depeche Mode alebo Lady Gaga. On hral a poslucháči hádali, o akú pesničku ide. Odmenou za správnu odpoveď bolo cédečko, knižka alebo hrnček. Krásny bol koncert Martina Geišberga, vystúpenie súboru Ad Una Corda, country s Arionom, či predstavenie nášho pezinského rozprávkového divadla Piki. Prirástli mi k srdcu bubnové workshopy s Thierrym a zážitkom boli aj sokoliari z dvora Astur na Červenom Kameni. Pezinčania nám vychádzajú v ústrety a nemajú problém u nás vystúpiť bez nároku na honorár.
l Kedy máte pocit, že vaša práca prináša výsledky?
   Máme „knihu zážitkov“, ktorá zachytáva všetky podujatia a každý sem môže napísať akýkoľvek svoj dojem. Keď si v nej spätne zalistujem, mám pocit, že táto práca má zmysel.
 
(kam)
 

Ohodnoťte článok: