V kostole znel soprán

Október 2012 / Prečítané 842 krát
   Nezabudnuteľný umelecký zážitok mali v nedeľu 16. septembra návštevníci benefičného koncertu k Sviatku Sedembo-lestnej Panny Márie v rím.-kat. kostole Sv. Filipa a Jakuba vo Viničnom.
   Mária Turňová, dlhoročná sólistka Opery SND v Bratislave, známa občianka nášho mesta z umeleckých vystúpení i pedagogickej činnosti, predniesla recitál piesní a árií. Boli medzi nimi tie z najkrajších i najnáročnejších – Biblické piesne Antonína Dvořáka, či veĺká ária z Pucciniho opery Tosca, ktoré odzneli vo vynikajúcej interpretácii. Sopranistku sprevádzala klavíristka Gabriela Tichá. Ich skvelú súhru a harmonickú atmosféru koncertu výrazne obohatila Melánia Hájková prednesom poézie Milana Rúfusa. Obecenstvo z Viničného, Pezinka i okolia odmenilo srdečným potleskom účinkujúce umelkyne i organizátorov. Všetkým patrí vďaka za mimoriadne hodnotné podujatie.
 
Milan Moravčík

Ohodnoťte článok: