Malé Karpaty sú územím európskeho významu

Október 2012 / Prečítané 1995 krát
Viliam Klescht: Malokarpatská príroda patrí medzi cenné územia v Európe.   Malé Karpaty tvoria neodmysliteľnú kulisu Pezinka. Silueta ich belasých vrchov dotvára malebnosť celej oblasti. Zároveň sú však už vyše 35 rokov Chránenou krajinnou oblasťou, ktorá aj v rámci Európy patrí medzi najcennejšie lokality. Ich význam si vysoko cení aj Viliam Klescht, riaditeľ Správy CHKO Malé Karpaty.

   Najväčšou devízou Malých Karpát sú územia, ktoré si vďaka ochrane zachovali svoj pôvodný charakter. Ide predovšetkým o lesné porasty. „Tvorba takéhoto ekosystému, to nie je len vysadenie stromu. Je to otázka niekoľkých storočí. Preto považujem za mimoriadne cenné práve reprezentatívne ekosystémy, ktoré by bez ochrany neboli prežili a neboli by sa uchovali vo svojej pôvodnej podobe,“ vysvetľuje ochranár Viliam Klescht.
   Prirodzenosť lesov má mimoriadny význam, ak si uvedomíme, akými problémami trpia povedzme národné parky vo Vysokých alebo Nízkych Tatrách. Na lesy nepriaznivo pôsobia okrem iného extrémne prejavy počasia, ktorých intenzita aj početnosť narastajú vďaka klimatickej zmene. Svedectvom sú napríklad lesné stráne, ktoré poškodila prudká víchrica a následná kalamita v máji 2010.
   „Vždy to však vedie k tomu, že sa les znovu obnovuje, preto je prirodzený ekosystém tou najcennejšou hodnotou,“ dodáva V. Klescht.
   Kvalitu územia potvrdzujú aj európske kritériá. Európska únia eviduje európsky významné biotopy, aj konkrétne druhy rastlín či živočíchov. Pri hodnotení Slovenska sa potvrdilo, že Malé Karpaty takmer celé predstavujú územie európskeho významu.Na Pezinskej Babe si možno pripomenúť 35 rokov, odkedy bola slávnostne otvorená Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty.

Na Pezinskej Babe si možno pripomenúť 35 rokov, odkedy bola slávnostne otvorená Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty. 

   Samozrejme, ani chránená oblasť sa nemôže uzavrieť pred záujmom turistov. Výhodou Malých Karpát je v tomto smere blízkosť Bratislavy a ťažisko na víkendovej či jednodňovej turistike. „Nebránime sa vytváraniu nových turistických či cykloturistických trás, pretože usmerňujú návštevníkov a tým odbremeňujú ostatné územia,“ hovorí Viliam Klescht. „ Snažíme sa tieto trasy posudzovať z hľadiska ochrany prírody, ale aj bezpečnosti. Je tu hustá sieť lesných ciest so spevneným povrchom, kde nie je problém budovať cyklotrasy. Ale sú miesta, ako napríklad Vysoká, kde by jazda na bicykli spôsobila obrovskú eróziu a ďalšie škody. Nie všetko v prírode sa dá skonzumovať a spotrebovať. Možno by sme úzkej skupine vyznavačov športu vyhoveli, ale ostatnú verejnosť by sme pripravili o cenné prírodné prostredie. Snažíme sa žiadosti posudzovať citlivo, ale na druhej strane musíme dbať na verejný záujem a svoje argumenty sme pripravení ustáť. “
   Ochranári aj dnes môžu pôsobiť aktívne v teréne, hoci im prácu komplikuje legislatíva a, žiaľ, aj nedostatok finančných prostriedkov. Záslužná je práca dobrovoľníkov, medzi ktorých môže vstúpiť ktorýkoľvek záujemca. Plody však priniesla aj spolupráca s políciou pri odchytávaní a trestaní motocyklistov či štvorkolkárov, ktorí si prírodu mýlia s pretekárskou dráhou.
   Je nespochybniteľné, že Malé Karpaty predstavujú oblasť, ktorá si zaslúži ochranu. Ale viac ochrany – v podobe právomocí, peňazí a možno aj morálnej podpory – si nepochybne zaslúžia aj tí, ktorí toto chránené územie chránia.
 
(kam)

Ohodnoťte článok: