AD: Podpíšte... ale potom sa nečudujte (Pezinčan, 9/2012)

Október 2012 / Prečítané 898 krát
   Som sklamaný z postoja primátora Olivera Solgu. Ako organizátor petície proti prepojeniu Trnavskej cesty s križovatkou Malackej cesty som legitímnou formou vyjadril svoj názor proti Mestom navrhovanému riešeniu. Rovnaký názor zdieľa aj viac ako sedemsto obyvateľov sídliska Muškát, ktorí sa pripojili svojím podpisom. Ešte predtým som však celý problém konzultoval s predsedom plánovacej komisie pre zmenu územného plánu mesta, od ktorého som sa napríklad dozvedel, že neexistuje žiadna štúdia, ktorá by posúdila dopad vplyvov zmien v danej lokalite (prach, hlučnosť, počet prechádzajúcich áut, atď). Ak pán primátor volá po diskusii, tak skôr sa treba pozrieť na nefungujúci tok informácií v rámci Mestského úradu, keďže predseda plánovacej komisie by mal byť najkompetentnejšia osoba pre daný problém a o jeho činnosti by mal byť primátor informovaný. V takejto situácii argumentovať odbornými posudkami je len výkrik do prázdnoty.
   Za zmienku stojí aj fakt, akým spôsobom sa zmena prepojenia ciest Trnavská a Malacká do územného plánu dostala. Počas trojročného procesu prípravy územného plánu bola Trnavská cesta zakreslená ako slepá ulica. Až na poslednú chvíľu (v auguste 2012), pár mesiacov pred uzavretím pripomienkovania, bola navrhnutá a zakreslená zmena.
   Čo však považujem za osobné zlyhanie pána primátora je fakt, akým spôsobom sa postavil k názoru občanov. Nevhodným sarkazmom a horúčkovitými reakciami na verejnom prerokovaní územného plánu a následne v článku v Pezinčanovi označil pretíciu za „nezmysel“ a „strašenie ľudí“ dokonca priamo hovorí, že „nechápe“ občanov ktorí sa podpísali. Tu už treba spozornieť ešte viac a opýtať sa či je primátor, ktorý podľa vlastných slov nechápe názor vyše 700 občanov svojho mesta, mužom na správnom mieste.
   Sídlisko Muškát považujem za jedno z najlepších miest pre život v Pezinku. Za posledných dvadsať rokov tu pribudlo množstvo nových bytov, ktoré sú obývané mladými rodinami s deťmi. Ich obava z toho, že priamo stredom sídliska, dvadsať metrov od detských ihrísk, má byť prejazd akýchkoľvek áut mimo tých ktoré tam bývajú, je opodstatnená a ignorovanie tohto volania je hazard, ktorý si nemôže zodpovedný komunálny politik dovoliť.
 
Tomáš Sandtner