O petícii bez emócií

Október 2012 / Prečítané 839 krát
    Každý má právo... Takto začína prvá veta zákona o petičnom práve. Jeho ušľachtivým zámerom je podporiť záujem verejnosti o veci verejné, aby občan nemal pocit, že je voči moci bezmocný. Neznevažujme, ale naopak – vážme si, že takúto možnosť máme. Sám som jednu petíciu inicioval, po prvýkrát a bez skúseností, a toto sú moje prvé dojmy.
   Územný plán ráta s výstavbou ciest K21 a K22 na Záhumeniciach v časti Muškát. Síce na 3 metre širokom mestskom pozemku (nie je to na cestu málo?), ale, žiaľ, v tesnej blízkosti našich bytov a domov. Je snáď obava z nárastu prašnosti a hlučnosti v oblasti, obava z ohrozenia bezpečnosti nás a našich detí, či obava z poškodenia statiky našich domov neoprávnená? Ja si myslím, že oprávnená určite je. A myslí si to aj ďalších 80 obyvateľov dotknutých ulíc. Všetci susedia, ktorých som oslovil, petíciu podpísali. Prečo som sa pred zbieraním podpisov nestretol s vedením mesta? Pretože som pred moc nechcel predstúpiť
„nahý“ a sám, ale podporený hlasmi spoluobčanov. Nie ja proti vám, ale MY proti vám. Nebojme sa diskutovať verejne a nie za zatvorenými dvermi. Čo chceme petíciou dosiahnuť? Aby sa návrh ÚPN mesta vrátil k pôvodnému plánu – variantu B. Aby bol dopad výstavby na súčasných obyvateľov mesta čo najmiernejší. Prečo od pôvodného plánu mesto ustúpilo, aké nové skutočnosti nastali, že bol zmenený, nám zatiaľ nikto uspokojivo nevysvetlil. Na pripomienkovaní územného plánu nám bolo oznámené, že cesty síce zakreslené sú, ale stavať sa určite nebudú. To je, mierne povedané, prekvapivé tvrdenie. Má väčšiu váhu nezáväzný sľub alebo záväzný úradný dokument? Neznižuje daný sľub vážnosť takého významého aktu, akým schválenie územného plánu mesta bezpochyby je? Nemali by sme za naše peniaze žiadať projekt, ktorý je najlepší zo všetkých možných a nie len taký „ aby bol “ ?
    Suma sumárum, otáznikov je viac ako dosť. V čase písania tohto článku sa samou petíciou ani pripomienkou k návrhu ÚPN mesta Pezinok kompetentní ešte nazaoberali, a preto stále verím, že sa možnosť výstavby ciest pod našimi oknami neotvorí. Stále verím, že petícia je účinný nástroj v rukách neľahostajných občanov. Stále verím, že zvolení vypočujú hlas voličov.
 
Michal Krištof
 

Ohodnoťte článok: