Pýtame sa poslancov MsZ

Október 2012 / Prečítané 1400 krát
   Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:
RNDr. Miroslav Král, CSc. poslanec za volebný obvod č. 3

1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- Som poslancom za sídlisko Sever, cítim však potrebu zaoberať sa rozvojom celého nášho mesta. V súčasnosti sa tvorí nový Územný plán, čo je veľmi dôležitý dokument, ktorý bude určovať ráz Pezinka na ďalšie roky. Preto bolo veľmi dôležité zapojiť do procesu tvorby Územného plánu čo možno najviac občanov. Myslím, že sa to podarilo.
   Na samotnom sídlisku Sever je potrebné ešte mnoho práce aj finančných prostriedkov na zlepšenie života jeho obyvateľov. Myslím, že najviac zo všetkých častí nášho mesta. Sídlisko má problémy s parkovacími miestami a stav viacerých komunikácií je veľmi zlý. Ráz sídliska sa výstavbou postupujúcou smerom na Krížnu zmení. Pribudnú obyvatelia, bude chýbať občianska vybavenosť a bude nedostatok miest v predškolských zariadeniach. Pred poslancami tohto najväčšieho sídliska v Pezinku je ešte veľa úloh. Verím, že spolu s obyvateľmi sa nám podarí aspoň tie najpálčivejšie problémy postupne riešiť.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Na túto otázku viem odpovedať len za seba. Moju komunikáciu s obyvateľmi sídliska Sever považujem za dobrú. Jej najdôležitejšia časť spočíva v osobných stretnutiach a snahe pretaviť požiadavky občanov do reálnych riešení.

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

- Pezinok, ako každé mesto na Slovensku, má svoje problémy. Treba však povedať, že je to dobré mesto pre život. Ja by som určite nemenil. Spoločným úsilím sa nám podarilo zastaviť vybudovanie nezmyselnej a nepotrebnej skládky odpadov v Novej jame. V prípade jej vybudovania by bol vážny problém s kvalitou životného prostredia v meste a Pezinok by sa stal neatraktívnym. Ľudia by sa mu skôr vyhýbali, než ho vyhľadávali.
   Najväčším súčasným problémom Pezinka je doprava. Jej vyriešenie je behom na dlhé trate a bez obchvatu je to takmer nemožné. Tu sa musia skĺbiť záujmy mesta s možnosťami Bratislavského samosprávneho kraja. Podľa vývoja ekonomiky nás čaká ťažké obdobie s priškrtením zdrojov zo štátneho rozpočtu. Vysoké investície si vyžadujú školy a nevyhnutnosť vybudovať nové miesta v predškolských zariadeniach pre našich najmenších. Automaticky bude menej finančných zdrojov pre ďalšie rozvojové investície. Mesto si musí dať pozor na prílišný rozvoj pomerne vzdialených satelitov, lebo to prináša výrazné zvýšenie finančných nákladov na jeho chod. Treba veriť, že sa podarí zabezpečiť všetky základné funkcie pre nerušený a spokojný život obyvateľov, lebo to je základný cieľ a povinnosť samosprávy.
 
(r)