Ďakujeme sponzorom

Október 2012 / Prečítané 1479 krát
   Mesto Pezinok ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa spolupodieľali finančne alebo materiálne na tohtoročnom Vinobraní v Pezinku. Patria sem: J&T BANKA, a. s.; VÚB, a. s.; KARIREAL SLOVAKIA, a. s.; WERTHEIM, s. r. o.; STAVO-IMPEX HOLÍČ, s. r. o.; JŠ Servis, s. r. o.; VVDP podielnikov Karpaty; FLAGA PROGAS, s. r. o.; VISTA real, s.r.o.; DUVYSTAV, s. r. o.; KES&COM Igor Noga; Malokarpatská vinárska spoločnosť, a. s.; EPICENTRUM, Ján Radič; EMINES, s. r. o.; Gastro-Pen, s. r. o.; CHARLIE SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava; Klimasoft, s. r. o.; JA-DA s.r.o.; Petmas, s. r. o.; Víno Matyšák, s. r. o.; AD SUN, s. r. o.; CORAgeo, s. r. o.; Novoplast, s. r. o.
 

Ohodnoťte článok: