Spolupráca s Ekonomickou univerzitou v BA

Október 2012 / Prečítané 849 krát
   Po úspešnom stretnutí vo februári 2012 sa Mesto Pezinok, Klub sprievodcov a Ekonomická univerzita v Bratislave rozhodli opäť pripraviť besedu so sprievodcami pre záujemcov z radov občanov. Beseda spolu s hosťami z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnila začiatkom októbra pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Vďaka dobrej spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom tu mohol predseda Klubu sprievodcov mesta Pezinok privítať prof. JUDr. Ľudmilu Novackú, PhD. z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity a tiež dlhoročného redaktora Slovenského rozhlasu Petra Kolníka. Prítomní boli predstavitelia Mesta Pezinok Ing. Andel a Ing. Čech, ako aj študenti SOŠ spolu s riaditeľkou Mgr. E. Jurčíkovou. Po príhovore viceprimátora Andela predstavila prof. Novacká tradíciu Svetového dňa CR i činnosť Obchodnej fakulty a Katedry služieb a cestovného ruchu.
 
Peter Ronec