Pezinčania oslávili Svetový deň cestovného ruchu

Október 2012 / Prečítané 842 krát
   V celom kultúrnom svete si ľudia pripomínajú Svetový deň cestovného ruchu. Tento rok ním bol 27. september. Sprevádzali ho mnohé podujatia kultúrneho a spoločenského života. Patria medzi ne i národné a medzinárodné výstavy, prezentácie, besedy a stretnutia. Pripomíname si tak prežité udalosti, stretnutia s novými krajinami, s ich obyvateľmi, spoznávanie ich životných podmienok, kultúry, zvykov, pamätihodností, prírody ako aj typických jedál a nápojov.
   Mesto Pezinok i Klub sprievodcov mesta Pezinok pri tejto príležitosti, ako v minulých rokoch, pripravilo viacero podujatí. V záverečných dňoch mesiaca september navštívili členovia klubu i záujemcovia z radov občanov hlavné mesto SR – Bratislavu. Cieľom ich návštevy bola prehliadka mesta a viacerých výstav v Slovenskej národnej galérii, Slovenskom národnom múzeu a v ďalších galériách. Účastníkov tohto podujatia zaujala výstava výtvarných diel nesúca názov „Prerušená pieseň“ i výstava šperkov s názvom „Tekutý čas“ v SNG. Pozreli si aj expozíciu „Ľudový odev na palete“ zobrazujúcu ľudové kroje, ktorej súčasťou bol i obraz s názvom „Pezinský trh“ od G. Mallého. Poučná bola prezentácia slovenskej flóry a fauny v SNM a v Galérii Z účastníkov zaujala výstava koláží nesúca názov „Papier Kole“. Počas prechádzky starým mestom si prítomní pozreli maketu dnes už neexistujúcej synagógy, v ktorej sa premietali historické filmy.
 
Peter Ronec
 

Ohodnoťte článok: