Máme najúspešnejší projekt na Slovensku

Október 2012 / Prečítané 907 krát
   Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému, ktorá je v súlade s prioritami Viacročnej stratégie prevencie kriminality Európskej únie. V tomto roku bola zvolená téma:
„Opatrenia na miestnej úrovni ako nástroj prevencie kriminality voči krádežiam, domácemu násiliu a kriminalite mládeže.“ Do súťaže sa zapojila aj Mestská polícia Pezinok projektom „ Poznaním k hodnotnému životu “. Projekt po úžšom výbere v krajskom kole postúpil do finále národného kola medzi deväť najlepších projektov na Slovensku. Vo finále, ktoré sa uskutočnilo na Ministerstve vnútra SR, ho prezentoval jeho autor, koordinátor prevencie kriminality MsP, inšp. Bc. Miroslav Schlesinger. Po splnení náročných kritérií ho úspešne obhájil a získal pre Pezinok opäť prvé miesto. Máme teda opäť najúspešnejší projekt na Slovensku.
   Vzhľadom na to, že ide o európsku súťaž, projekt MsP Pezinok týmto postúpil do finálového (medzinárodného) kola medzi najúspešnejšie projekty realizované v Európskej únii. V decembri bude na Cypre, kde sa odohrá záverečné finále, reprezentovať Slovenskú republiku ako národný víťaz a bude sa uchádzať o ďalšiu mimoriadne významnú prestíž medzi členskými štátmi EÚ.
Vyhlásenie oficiálnych výsledkov si môžete prečítať prostredníctvom odkazu na stránke MsP Pezinok www.msppezinok.sk
 
Mestská polícia Pezinok
 

Ohodnoťte článok: