Mesto získalo dividendy

Október 2012 / Prečítané 1377 krát
   Akciová spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť po prvýkrát za svoju existenciu vyplácala dividendy mestám a obciam, ktoré sú akcionármi BVS. Mesto Pezinok, ktoré má v Stredisku cenných papierov emitovaných 245 495 akcií, dostalo za rok 2011 dividendy vo výške 67 679 eur. Tieto finančné prostriedky boli zaradené do rozpočtu mesta a poslúžia na vykrytie výdavkových položiek. Aj v tomto prípade sa potvrdilo z dlhodobého hľadiska veľmi rozumné rozhodnutie vedenia mesta, ktoré v minulosti odolalo tlaku a opakovaným ponukám svoje akcie predať.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: