Nezabudnite na deratizáciu

Október 2012 / Prečítané 833 krát
   Upozorňujeme vlastníkov pozemkov a stavieb na území mesta Pezinok na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu v zmysle Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2003 a č. 7/2003 v termíne 1. 10. – 15. 11. 2012.
   Kontrolu plnenia nariadenia o deratizácii vykoná Mesto Pezinok prostredníctvom kompetentných pracovníkov MsÚ. V prípade nedodržania povinností budú uplatnené sankcie v zmysle zákona.
 
(ra)