Dni Nezábudiek aj v Pezinku

Október 2012 / Prečítané 848 krát
   Liga za duševné zdravie SR dlhodobo aktívne podporuje rozvoj preventívnych aktivít a samotnej prevencie v oblasti duševného zdravia. Medzi jej najvýznamnejšie podujatia patrí celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek, ktorá sa konala v dňoch 10. – 13. októbra. Neobišla, tak ako každoročne, ani naše mesto, veď koordinátorom zbierky bola Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku. A tak sa drobné belasé kvietky nezábudky, ktoré študenti dávali darcom za dobrovoľné finančné príspevky, ocitli na šatách mnohých Pezinčanov. Všetkým patrí srdečná vďaka od organizátorov podujatia. 
 
(ra)