Ako riešiť nedostatok kapacít v materských školách?

Október 2012 / Prečítané 1683 krát
   Na zasadnutí mestského zastupiteľstva18. 9. 2012 poslanci zobrali na vedomie Návrh dlhodobého riešenia nedostatočnej kapacity MŠ s ohľadom na súčasný platný ÚPN mesta Pezinok, súčasný stav MŠ a pripravovaný ÚPN mesta Pezinok. Na základe tohto materiálu je zrejmé, že pre školský rok 2012/2013 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok chýba 118 miest, pre školský rok 2013/ 2014 bude chýbať 133 miest a pre školský rok 2014/2015 bude chýbať predbežne 111 miest.
   Mesto Pezinok začalo riešiť túto otázku plánovanou prestavbou objektu na Cajlanskej ulici (bývalá Okresná Prokuratúra) a prestavbou MŠ Bystrická (rozšírenie kapacít). Podľa materiálu Príprava časového harmonogramu prác, vrátane finančných nákladov na dostavbu 2 tried MŠ Bystrická a prestavbu 2 tried v objekte budovy na Cajlanskej ul.č.7 (bývala prokuratúra) v Pezinku, ktorí poslanci vzali na vedomie a schválili na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva, by dohromady mali vzniknúť 4 triedy. Treba oceniť, že sa mesto Pezinok zaoberá touto otázkou a hľadá riešenia. Avšak vzhľadom na fakt, že už teraz je jasné, koľko kapacít bude chýbať v najbližších dvoch rokoch, bude potrebné hľadať ďalšie riešenia a zaoberať sa otázkou výstavby novej materskej škôlky v lokalite kde je v Pezinku sústredených najviac rodín s malými deťmi a to v častiach Sever, Cajlanské záhumenice a Muškát. Iniciatíva Pezinskí rodičia pre pezinské deti preto začína zbierať podpisy na petíciu za výstavbu novej materskej škôlky v Pezinku.
 
 
Elena Bročková, Za iniciatívu Pezinskí rodičia pre pezinské deti
 

Ohodnoťte článok: