Obyvatelia využili Jesenné upratovanie

Október 2012 / Prečítané 1345 krát
Pracovníci Mestského podniku služieb pomáhali triediť odpad.   V dňoch 11. až 13. októbra mohli obyvatelia Pezinka využiť možnosť vyviezť odpad zo svojich domácností do areálu bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Jesenné upratovanie prebiehalo počas troch dní v čase od 8.00 h do 18.00 h a určené bolo na objemný odpad, ktorý sa nezmestí do bežných zberných nádob, biologický odpad, pneumatiky ako aj kovový a drobný stavebný odpad. 

Pracovníci Mestského podniku služieb pomáhali triediť odpad.

   Pravidelné upratovania v Pezinku zabezpečuje Mesto Pezinok v spolupráci s Mestským podnikom služieb vždy na jar a na jeseň. Novinkou počas októbrového Jesenného upratovania bolo to, že zberný areál bol po prvý raz v nedeľu zatvorený. Ako uviedli kompetentní, dôvodom bolo prispôsobenie sa skládke na Dubovej, na ktorú nebolo možné v nedeľu vyvážať privezený odpad a jeho následná likvidácia bola preto časovo náročná.
   Obyvateľom s privezeným odpadom pomáhali pracovníci Mestského podniku služieb. Triedili ho do pripravených kontajnerov. Z Fajgalskej cesty ho následne odvážali jednotlivé firmy, ktoré pre účel spracovania odpadu zabezpečilo Mesto. Na skládku putovalo iba to, čo sa nedalo vytriediť. Aj počas tohtoročného Jesenného upratovania tvoril výnimku nebezpečný odpad ako oleje, žiarivky, batérie, farby a podobne. Tento môžu obyvatelia odovzdávať do Zberného miesta v sídle firmy Petmas na Šenkvickej ceste číslo 12. Od polovice júna 2012 je podľa VZN Pezinčanom k dispozícii zberný areál na Fajgalskej aj každý piatok, ale výlučne na odovzdávanie inertného odpadu. Vyhodnotenie Jesenného upratovania 2012 vám prinesieme v ďalšom vydaní časopisu Pezinčan
 
(KG)

Ohodnoťte článok: