Akadémia tretieho veku v školskom roku 2012/2013

August 2012 / Prečítané 1278 krát
   Akadémia tretieho veku v Pezinku ponúka v školskom roku 2012/2013 štúdium v týchto odboroch:

1. ročník:
- Anglický jazyk pre seniorov začiatočníkov
- Etnografia slovenských regiónov
- Dejiny hudobných žánrov
- Maliari – výtvarné techniky
- Základy pôdohospodárstva – sadovníctva, ovocinárstva, vinohradníctva a záhradkárstva

2. ročník:
- Ekonomicko-sociálno-právne minimum pre seniorov
- Fotografovanie a fotografia
- Počítače

Dôležité termíny:
Zápis do oboch ročníkov: 3. a 4. 9. 2012 v čase od 13.00 do 15.00 h na MsÚ v Pezinku

Otvorenie 6. ročníka ATV: 26. 9. 2012 o 16.00 h v Malej sále DK v Pezinku

Poznámka:
Uchádzači, ktorí chcú pokračovať v druhom ročníku vo zvolenom odbore, sa tiež musia prihlásiť (z dôvodov vytvorenia vyhovujúceho rozvrhu).
 

Ohodnoťte článok: