Spoločenská kronika

August 2012 / Prečítané 3089 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Kristína Fischerová  2.7.
Natália Federlová  3.7.
Michal Matúšek  3.7.
Samuel Körmöczi  3.7.
Ema Belohlávková  4.7.
Matej Pleva  4.7.
Martin Ondrejiček  5.7.
Filip Uscký  7.7.
Kristína Žáková  11.7.
Adam Lovásik  12.7.
Matej Stročka  12.7.
Šimon Muráň  13.7.
Michal Vicen  14.7.
Samuel Gálik  15.7.
Simon Sirkovský  15.7.
Anton Bihári  16.7.
Simona Pakši  17.7.
Tamara Farkašová  20.7.
Katarína Bugriová  20.7.
Jakub Alexovič  20.7.
Liliana Hnatová  23.7.
Adéla Agóčová  24.7.
Zoja Ďuríková  25.7.
Matej Oravec  25.7.
Tomáš Guštafík  26.7.
Oskar Fajčík  28.7.
Alena Bejdáková  28.7.
Matúš Pilka  30.7.
 
ZOSOBÁŠILI SA
Marián Kaňa  MVDr. Gabriela Iľková PhD
Jozef Zlehovec  Mgr. Radoslava Poliaková
Ján Mihalač  Hana Guštafíková
Vladimír Šebej  Lenka Slabá
Ing. Stanislav Pitek  Ing. Klaudia Kunáková
Marek Kirsch  Bc. Simona Mináriková
Boris Penev  Mgr. Beáta Barnišinová
Michal Lukáč  Ing. Katarína Koroľová
Vladislav Vavrík  Lenka Handlerová
Peter Monsberger  Natália Grebečiová
Peter Demovič  Michaela Kadnárová
Róbert Monsberger  Jana Javorinská
Mgr. art. Michal Kondrla  Mgr. art. Barbora Berezňáková
Jaroslav Striško  Eva Arendášová
 
 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ivan Kojnok  72 r.
Helena Huťanová  90 r.
Hedviga Procházková  64 r.
Rozália Dvornická  59 r.
Mária Karlová  80 r.
Peter Kadecký  50 r.
Ján Studva  85 r.
Ľudovít Múčka  91 r.
Ernestína Šindlerová  79 r.
 
 
NAŠI JUBILANTI
70-roční
Peter Fröhlich
 1.8.
Otto Kraus
 5.8.
Štefan Lackovič
 6.8.
Stanislav Lukačovič
 14.8.
Júlia Slezáková
 16.8.
Ing. Jaroslav Hrúz
 28.8.
Anna Guštafíková
 31.8.
75-roční
Malvína Hrušková
 3.8.
Juraj Kováč
 7.8.
Tibor Jokel
 8.8.
Rudof Uhlár
 18.8.
Veronika Knoteková
 19.8.
Akad. sochár Emil Venkov
 22.8.
Pavol Dubek
 22.8.
Anna Krupová
 31.8.
80-roční
František Nitray
 5.8.
Ing. Jozef Doluvodský
 13.8.
Leopoldína Valentová
 18.8.
Helena Slimáková
 25.8.
Marta Sláviková
 31.8.
85-roční
Zuzana Treczková
 3.8.
Emília Rajnerová
 9.8.
Matilda Žužičová
 16.8.
Oľga Kurucová
 18.8.

90-ročné
Anna Zajfrtová
 15.8.
Elena Demovičová
 19.8.
91-ročná
Antónia Bojkovská
 19.8.
92-ročná
Anna Možná
 8.8.

Ohodnoťte článok: