Blahoželáme

August 2012 / Prečítané 1558 krát
Všetko najlepšie k 50-tinám
Petrovi VOZÁROVI
želajú otec a sestra Majka s rodinou.
Dňa 19. 8. sa dožila pani
Elena DEMOVIČOVÁ
z Pezinka životného jubilea 90 rokov. Všetko najlepšie, veľa zdravia a spokojnosti a hojnosť božieho požehnania želajú jubilantke dcéra Antónia a Elena s rodinou, vnuk Dušan s rodinou a pravnúčatá Nelka a Emuško.
 
 
Dňa 15. augusta sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov pani
Mgr. Anna ZAJFRTOVÁ,
učiteľka na dôchodku. Za svoj život vychovala viaceré generácie pezinských detí. V ich mene a v mene svojej rodiny jej do ďalších rokov praje veľa zdravia, sily a životnej pohody dcéra Evička s manželom, vnúčatá Marek s manželkou a Blanka s manželom. Drahú prababičku bozkávajú pravnúčatá Marko a Markétka. Mnoga ljeta, živio.
Dňa 21. júla 2012 pani

Viera KUŇAKOVÁ
a pán
Ing. Ondrej KUŇAK

oslávili 50. výročie spoločne prežitých chvíľ. K tomuto krásnemu jubileu im všetko najlepšie prajú dcéra a syn s rodinami.

Ohodnoťte článok: