Navrhnite osobnosti na ocenenia BSK

August 2012 / Prečítané 1146 krát
   Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne udeľuje Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov. Obyvatelia kraja môžu posielať svoje návrhy na ocenenie, pričom ich môžu podávať samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení alebo organizácií. Návrh musí obsahovať 1) životopis alebo charakteristiku nominovaného, 2) dôvod na udelenie ocenenia BSK, 3) súhlas nominovaného s udelením ocenenia.
   Návrhy na udelenie ocenení je potrebné adresovať do 31. augusta buď e-mailom na komunikacne@region-bsk.sk  alebo písomne na adresu:
  
   Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
   Odd. komunikácie s médiami a verejnosťou
   Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05, Bratislava 25
 

Ohodnoťte článok: