Čas oberačiek sa blíži

August 2012 / Prečítané 1241 krát
   Leto nám pomaly vrcholí a to znamená, že vinohradníci sa už chystajú na oberačku. Nadpriemerne teplé počasie spôsobilo, že vegetácia je o 2-3 týždne popredu a hrozno (skoršie odrody) dozrieva. Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov (ZPVV) spolu s mestom Pezinok a Vinohradníckou a vinárskou komisiou (VaV) pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku realizujú v tomto čase niekoľko opatrení na ochranu úrody vo vinohradoch. Od 1. 8. 2012 boli na všetky prístupové cesty do viníc v katastri Pezinok a Cajla osadené značky zakazujúce vjazd všetkým motorovým vozidlám s dodatkovými tabuľami. Vjazd bude umožnený len tým vozidlám, ktoré majú povolenie vydané mestom. Týmto sme sledovali to, aby sme z chotára vytesnili osoby, ktoré tu páchali rôzne priestupky, ale aj trestnú činnosť. Viem, že niektorým ľuďom sa to nepáči a frflú, lebo musia ísť na MsÚ vybavovať povolenie. Ale viem aj to, že väčšina to schvaľuje a chápe, že je to v ich záujme. O toto opatrenie sa zaujímajú aj primátori iných miest a obcí, kde majú podobné problémy. Dokonca sa nám ozvali redaktori z printových médií, ktorí o tomto chcú informovať v tlači na celoštátnej úrovni. Čo sa týka oberačky, ak bude vinohradník potrebovať vjazd pre vozidlo, ktoré mu napr. odvezie úrodu, dostane jednorazové, krátkodobé povolenie, ktoré mu vystavia opäť na MsÚ na odd. živ. prostredia. Frflať by skôr mohli pracovníčky MsÚ, lebo sme im pridali množstvo práce. V čase keď píšem tento článok, firma Petmas dokončuje opravu rámp, ktoré nainštalovalo ešte bývalé JRD na všetky vjazdy do vinohradov. Tieto rampy budú uzamknuté od 15. augusta do konca oberačky. Jediný vstup bude po asfaltovej ceste okolo rybníka a od Polesia na Cajle. Robíme to preto, lebo ani dopravná značka nezabráni zlodejom aby napr. v noci vošli do vinohradu autom. V čase najväčších oberačiek (v septembri) dve rampy (Narpochy a Bajzel, Holoperegy a Hoznísle) otvoríme v sobotu a v nedeľu od 7.00 do 19.00 h, aby oberači nemuseli ísť až okolo rybníka. Mimo týchto dní budú kľúče od rámp na Mestskej polícii, ktorá ich poskytne na požiadanie, samozrejme len osobám, ktoré majú povolenie na vjazd. Okrem toho v čase dozrievania hrozna bude MsP vo zvýšenej miere hliadkovať v chotári, aj v noci. Hliadkujú tu aj príslušníci policajného zboru SR.
   V posledných rokoch spôsobuje značné škody (okrem zlodejov) divá zver a vtáctvo. Do vinohradov sa nasťahovalo značné množstvo danielov a diviakov. Môže za to veľký ruch v horách (motorkári, ťažba kalamitného dreva) ale aj to, že časť viníc je zanedbaná, spustnutá a zver tu našla prirodzené útočisko a potravu. Ako vlani, aj tohto roku viacerí vinohradníci písali žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstv o mimoriadny odstrel danielov z dôvodu mimoriadnych škôd, ktoré robia daniele vo vinohradoch. Poľovníci o toto žiadať nemôžu. Vlani bolo našej žiadosti vyhovené, tento rok nám ministerstvo do dnešného dňa ešte neodpovedalo. Diviaky sa strieľajú celoročne ako škodná zver. Posledné dva-tri roky obrovské škody robia vtáci - najmä škorce, ktoré sa veľmi premnožili a sú, žiaľ, zo zákona chránené. Ak by vinohradník chcel hrozno chrániť sieťkou proti vtákom, musel by za 1kg hrozna dostať aspoň 1 Euro, aby sa mu vrátili náklady. O tom však môže len snívať... Preto sme o pomoc požiadali poľovníkov z poľovného združenia Podkarpatské pole, ktorí už hliadkujú v chotári (denne) a plašia škorce výstrelmi do vzduchu. Samozrejme len slepými nábojmi. Niektorí vinohradníci používajú plynové plašiče. Chcem popriať všetkým vinohradníkom dobrú úrodu a peknú jeseň. Na záver chcem pozvať obyvateľov Pezinka na spoločné brigády organizované v spolupráci Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a Mesta Pezinok vo vinohradníckych lokalitách v katastri mesta počas jesenných pooberačkových víkendov. Presný termín bude zverejnený. Srdečne pozývame.
 
. Gabriel Guštafík, predseda VaV komisie
 

Ohodnoťte článok: