Pýtame sa poslancov MsZ

August 2012 / Prečítané 1294 krát
  Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:
Gabriel Guštafík poslanec za volebný obvod č. 3

1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- Všetko, čo zlepší život občanom je moja priorita. Konkrétne v mojom obvode sú to: školy a škôlky, doprava, údržba komunikácií, vinohrady, nový územný plán. Väčšiu časť môjho obvodu tvorí sídlisko Sever. Podľa posledného sčítania tu žije už viac ako 6 tisíc ľudí a ich počet ďalej rastie. V posledných rokoch sa tu dosť vybudovalo (parkoviská, chodníky, cesta) napriek tomu obyvatelia Severu to považujú za nedostatočné. Obyvatelia iných mestských častí to vnímajú diametrálne odlišne. V mojom volebnom obvode sú dve základné školy a škôlky. Tu sa vybudovali nové športoviská (ihrisko ZŠ Kupeckého, stolnotenisová hala ZŠ Na Bielenisku). Mesto dostalo školy od štátu v zanedbanom stave. Najhoršie na tom bola ZŠ Na Bielenisku, hoci je to najnovšia škola v našom meste. Preto sme sem presmerovali značné prostriedky z rozpočtu na riešenia havarijného stavu (strecha, okná, dlážka v telocvični, kuchyňa). Na Severe je aj veľká MŠ, ďalšie triedy MŠ boli vybudované v ZŠ Na Bielenisku. Mesto pripravuje rekonštrukciu budovy na amfiteátri, kde predtým sídlila prokuratúra. Tu vzniknú ďalšie triedy MŠ. Nie je preto pravda, že mesto nerieši umiestnenie detí v MŠ. Rieši, pravdou však je, že nové predpisy znížili počet detí v MŠ a predražili vytváranie nových miest. Momentálne tu máme baby boom, avšak možno už o 5-6 rokov bude všetko inak. Demografický vývoj, pokles pôrodnosti tomu nasvedčuje.
   Veľký problém je doprava, najmä tá statická. Sídlisko Sever bolo budované v čase, keď sa všetko plánovalo. Aj to, koľko áut budú ľudia vlastniť. Vtedy boli parkoviská prázdne, dnes sú preplnené a situácia sa zhoršuje. Ak niekto vie zmysluplne túto situáciu riešiť, rád ho podporím a navrhnem na mestské ocenenie. Momentálne by pomohlo aj odstránenie nepojazdných áut z parkovísk. S rozširovaním sídliska a narastaním počtu áut sa v budúcnosti zrejme nevyhneme vybudovaniu tzv. severného obchvatu popri potoku. Momentálne jeho prípravu zablokovali neprimerané požiadavky niektorých záhradkárov. Nový územný plán s ním počíta.Chcem ešte dodať, že mesto Pezinok sa uchádza o projekt ISRMO z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde je možné získať prostriedky až do výšky 1,4 mil. Eur, ktoré by boli použité práve pre mestskú časť Sever.
   V mojom obvode sa nachádzajú aj ulice od Rázusovej až po Kukučínovu. Historicky je to jedna z najstarších častí mesta. Žije tu veľa starousadlíkov, takmer každý z nich má vinohrad. Iste ste si všimli, že sa snažíme zaviesť do viníc poriadok. Od 1.8. boli osadené na vjazdoch zákazové značky (vjazd bude len na povolenie mesta), počas dozrievania hrozna okrem toho uzavrieme vstupy uzamykacími rampami. Mestská polícia bude vo zvýšenej miere hliadkovať vo viniciach, poľovníci prisľúbili ochranu pred zverou a škorcami. Do konca roka prijmeme nový územný plán. V ňom máme zadefinované, že vinice chceme aj do budúcna chrániť a že nedovolíme ich devastáciu a výstavbu v nich.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Myslím si, že každý občan tohto mesta má dostatok možností komunikovať s poslancami. Moje tel. čísla, mailové adresy sú známe, v budove MsÚ mám schránku na odkazy. Každú prvú stredu v mesiaci je poslanecký deň na MsÚ. Túto možnosť občania málo využívajú. Ja uprednostňujem osobné stretnutia, nikdy som ich neodmietol.

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

- Aj keď mesto v minulosti získalo niekoľko ocenení (najlepšie mesto pre podnikanie, 2. najkrajšie mesto na Slovensku), vždy je čo zlepšovať. Jednoznačne najviac chýba obchvat mesta. Už prestávam veriť, že sa ho niekedy dožijem. Verím, že doprave, najmä do Bratislavy, pomôže integrovaný dopravný systém (IDS). V týchto dňoch sa začínajú budovať priestory pred žel. stanicou. Táto akcia je financovaná z grantu. Aj to je odpoveď pre tých, ktorí hovoria, že mesto nevyužíva túto možnosť financovania projektov. Využíva v rámci možností. IDS v susedných Čechách funguje už takmer 10 rokov k všeobecnej spokojnosti. Aj keď Pezinok hospodári dobre, veľmi by nám pomohlo, keby štát zasielal podielové dane v plnej výške a na čas. Toto však ide mimo nás... Podielové dane sa posielajú na obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta. Čo keby sa k pobytu prihlásili aj tí, ktorí tu bývajú niekoľko rokov až desaťročí? Odhadom ich je niekoľko tisíc.
   Všetkým spoluobčanom prajem do budúcnosti veľa zdravia a len a len spokojnosť so svojím mestom.
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: