Organizácia školského roka a termíny prázdnin v šk. roku 2012/2013

August 2012 / Prečítané 1226 krát
l Školský rok sa začína 1. septembra 2012.
l Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2012 (pondelok).
l Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2012 (utorok).
l Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2013 (štvrtok).
l Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2013 (pondelok) a končí sa 28. júna 2013 (piatok). 

l Termíny školských prázdnin:
Prázdniny Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné
vianočné
polročné
jarné Bratisl. kraj
veľkonočné
letné
30. 10. 2012 (utorok)
21. 12 2012 (piatok)
31. 1. 2013 (štvrtok)
1. 3 2013 (piatok)
27. 3. 2013 (streda)
28. 6 2013 (piatok)
31.10 -2.11 2012
24.12 2012 - 7.1.2013
1. 2. 2013 (piatok)
4. - 8.3.  2013
28.3 - 2.4 2013
1.7 - 30. 8 2013
5. 11. 2012 (pondelok)
8. 1. 2013 (utorok)
4. 2. 2013 (pondelok)
11. 3 2013 (pondelok)
3. 4 2013 (streda)
2. 9 2013 (pondelok)
 

Ohodnoťte článok: