Tri otázky primátorovi

August 2012 / Prečítané 1322 krát
   Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Výsledky prieskumu ekonomickej stability miest, ktorú urobilo INEKO a boli zverejnené v Obecných novinách, hovoria jasnou rečou o tom, že Pezinok si ekonomicky stojí veľmi dobre. V hodnotení slovenských miest sme sa umiestnili na peknom 11. mieste. Otvárame tak druhú desiatku miest a za sebou sme nechali aj také mestá ako Bratislava, Prešov či Žilina. Pán primátor, ste s hodnotením spokojný?

- Zverejnené výsledky ma veľmi potešili. Znovu sa potvrdilo, že Pezinok je dlhodobo aj ekonomicky silné a stabilné mesto. Toto je najlepšia odpoveď všetkým večným kritikom, ktorí opakovane spochybňujú akékoľvek pozitívne výsledky, ktoré mesto dosiahne. V čase, keď mnohým mestám hrozí nútená správa a nemajú peniaze ani na vykonávanie základných funkcií, je toto pre Pezinok veľmi dobrá správa. Rovnako nás však zaväzuje k tomu, aby sme aj naďalej veľmi uvážlivo a rozumne nakladali s verejnými prostriedkami a aby sme nepodľahli hlasom, ktoré volajú po často nepotrebných investíciách, ktoré by viedli k ďalšiemu zadlžovaniu alebo neschopnosti plniť si svoje záväzky.

l O niekoľko dní sa začne s budovaním dopravného terminálu v priestoroch pred železničnou stanicou. Predchádzalo tomu však množstvo rokovaní, zmlúv, ale i nepríjemných stretov a problémov.

- Dopravný terminál bol skutočne jeden z najťažších prípadov, ktoré som ako primátor musel riešiť. Rovnaký pocit majú aj moje kolegyne zo stavebného úradu a oddelenia výstavby, ktoré celú agendu zvládli v rekordnom čase a kvalitne. Podarilo sa to len Pezinku a Sencu, Malackám, bohužiaľ, nie. Dôležité však je, že sa nám to napriek zbytočným prekážkam a problémom vôbec podarilo. Na to zlé a nepríjemné sa časom zabudne. Stretli sme sa s nepochopením a hádzaním polien pod nohy od jedného z obyvateľov i od poslanca, ktorí robili všetko preto, aby sa náš zámer neuskutočnil. Napriek tomu, že nás obviňovali dokonca z porušenia zákona, všetky úrady a inštitúcie dali za pravdu nám! Zvládli sme aj náročné odvolávania, predlžovania termínov a útoky na rôznych fórach. Predstaničný priestor bude teda konečne vyzerať civilizovane, ako sa patrí na také významné mesto ako je Pezinok. Ľudia budú mať kde bezplatne parkovať, kultúrnejšie cestovať a budú tiež informovaní a prepojení aj na Bratislavskú integrovanú dopravu.

l Verejnosť i médiá nedávno „rozoberali“ naše mesto aj kvôli vášmu vyhradeniu lavičiek pre bezdomovcov. Pezinčania vaše rozhodnutie až na zanedbateľné výnimky prijali s pochopením. Čo vás k tomuto rozhodnutiu viedlo?

- ... Povedal som to i napísal jasne. V prvom rade chceme chrániť bezpečnosť a zdravie mamičiek s malými deťmi, ktoré najčastejšie lavičky v centre využívajú. Nie je predsa normálne, aby na nich sedel alebo ležal pošpinený bezdomovec s mokvajúcimi otvorenými ranami a vzápätí po jeho odchode si tam sadla mamička s malými deťmi, ktoré všetko berú do rúk alebo si ruky dávajú do úst. Dve lavičky v parku vyhradené bezdomovcom, na ktorých môžu aj cez deň ležať, nie sú žiadna diskriminácia alebo obmedzenie ľudských práv. Podstatné je to, že každý bezdomovec má šancu bývať v mestskej nocľahárni na Bratislavskej ulici. Tam má aj čisté šatstvo, sprchu a možnosť pripraviť si jedlo. A tiež nedávam všetkých bezdomovcov do jedného vreca. Kritizujem len tú časť, ktorá našu pomoc odmieta a svojím správaním a zdravotným stavom ohrozuje ostatných. S kritikou sa ozvali tí, ktorí kritizujú všetko, čo urobím alebo poviem, ale vlastné riešenie nemajú a nepoznajú. Sú to vlastne chudáci, žijúci len z nenávisti a zloby. „ Šalamúnske“ riešenie zaujala tiež Bratislava. Keď sa v médiách pretriasali pezinské lavičky pre bezdomovcov, hovorca oznámil, že oni budú problém riešiť tak, že obmedzia počet lavičiek v meste.
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: