Pezinok na peknom 11. mieste na Slovensku

August 2012 / Prečítané 1237 krát
   Prestížna mimovládna organizácia Inštitút INEKO uskutočnil podrobnú analýzu finančnej stability 50 najväčších miest na Slovensku, ktorú nedávno zverejnil. Informácie obsahujú úplnú databázu miest a vyšších územných celkov v SR s údajmi o plnení vybraných ukazovateľov ako napríklad celková výška dlhu, dlhovej služby, záväzkov po splatnosti či bilancie bežného účtu. Celkovo išlo o porovnávanie a vyhodnotenie 15 indikátorov stability a 17 vstupných finančných ukazovateľov. Sú to údaje za obdobie rokov 2006 až 2011. Analýza je súčasťou projektu Monitoring hospodárenia miest, obcí a VÚC. Podľa Obecných novín je cieľom tohto hodnotenia zlepšiť informovanosť občanov o finančnej stabilite vlastných obcí a prispieť tak k zvýšeniu tlaku občanov na zlepšenie ich hospodárenia. V hodnotení sa na prvých troch miestach umiestnili Hlohovec, Sereď a Topoľčany. Na posledných miestach Trebišov, Trenčín a Žilina. Naše mesto na peknom 11 mieste otvára druhú desiatku hodnotených miest. Dlh na obyvateľa je v Pezinku 11O eur, pričom priemer hodnotených miest je 237 eur. Dobré umiestnenie Pezinka je výsledkom dlhodobého uvážlivého hospodárenia a účinných opatrení, ktoré presadzuje vedenie mesta na čele s primátorom. Preto je Pezinok schopný uhrádzať svoje záväzky a splácať úvery, ktoré mesto k dnešnému dňu má. Je to úver, ktorý si mesto vzalo v roku 2007 na rekonštrukciu Krušičovej kúrie. Úver sa spláca z prenájmov kancelárskych a obchodných priestorov v tejto budove, je do roku 2022 a na začiatku bol 61 mil. korún. Dnes máme z neho splatiť menej ako 1,5 mil. eur. Úver na Palugyajovskú kúriu, v ktorej už dnes sídli Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, sme začali splácať v tomto roku. Jeho výška je 1 050 000 eur a splácať ho budeme do roku 2026. Dva úvery na mestské byty z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania predstavujú spolu sumu 950 000 eur a sú splácané z nájomného. Ich konečná splatnosť bude v rokoch 2035 a 2037. Žiadne iné úvery mesto nemá.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: