Klubové leto pezinských plavcov

Júl 2012 / Prečítané 963 krát
  Dňa 23. júna sa v pezinskej krytej plavárni konali letné preteky plavcov z Plaveckého klubu PK Pezinok. S tohtoročnou plaveckou sezónou sa prišlo rozlúčiť 83 detí. Za účasti rodičov a príbuzných predviedli všetky deti pokroky a individuálne zlepšenia, ktoré sú odrazom intenzívnej práce trénerov pod vedením p. Nadi Kúdelovej. Najlepší v jednotlivých kategóriách si odniesli medaily, ale odmena čakala aj pre ostatných. Víťazom sa tak stal každý, kto neváhal skočiť do bazéna a bojovať zo všetkých síl. Bodkou za klubovým letom bola spoločná „kúpačka“, skoky do vody a výber nových členov. Záujem o plávanie prejavilo viac ako 60 detí.
   Týmto by som chcela v mene rodičov vysloviť poďakovanie všetkým trénerom za ich prácu, ktorú vo voľnom čase venujú našim deťom. Prispievajú tým nielen k rozvoju plaveckého športu v našom meste, ale podnecujú deti k úspešnej reprezentácii Pezinka doma i v zahraničí. Dôkazom toho je aj nominácia Simony Mičudovej na júlové 46. medzinárodné hry žiactva v kórejskom Daegu. Držme jej všetci palce, aby pod hlavičkou Plaveckého klubu PK Pezinok úspešne reprezentovala naše mesto.
 
Oľga Podhorná
 

Ohodnoťte článok: