Kto je hrobárom pezinského futbalu?

Júl 2012 / Prečítané 1133 krát
  Vo futbalovej verejnosti už dlho rezonovali rôzne informácie o pretrvávajúcich problémoch futbalového oddielu PŠC. Hovorilo sa najmä o nedostatku financií, o odčlenení mládežníckych družstiev, odchode hráčov a nakoniec i trénera. V ostatných mesiacoch sa riešilo aj predčasné ukončenie nájomnej zmluvy na štadión medzi mestom a PŠC. Prezident klubu a hlavný sponzor Vladimír Mikletič požiadal mesto o vrátenie peňazí, ktoré investoval do opravy štadióna v roku 2011. Treba povedať, že mesto zo svojho rozpočtu uvoľnilo v roku 2009 a 2010 viac ako 60 000 eur na opravy priestorov pre hráčov a funkcionárov. Ďalšie investície boli od firmy Instamik pána Mikletiča, ktorý dnes žiada vrátiť sumu viac ako 20 000 eur. Právnici jednej aj druhej strany teraz skúmajú oprávnenosť aj výšku požiadavky a navrhnú ďalší postup. Konečné rozhodnutie prijme až mestské zastupiteľstvo.
   Na júnovom zastupiteľstve navrhla poslankyňa Kvetoslava Štrbová ako mimoriadny bod žiadosť PŠC o dotáciu vo výške 5 000 eur na preplatenie energií. Po dlhej diskusii, v ktorej zaznelo množstvo argumentov, o ktorých verejnosť doteraz nebola informovaná alebo bola informovaná len jednostranne, bol jej návrh zamietnutý. Podľa slov primátora takáto dotácia ani nie je možná. Už v minulosti nám jej udelenie vytkol aj Najvyšší kontrolný úrad pri svojich pravidelných kontrolách. Primátor vyvrátil tiež tvrdenia poslankyne, že ide o udržanie mládežníckeho futbalu, pretože túto dotáciu žiadalo „áčko“ a nie PŠC junior, ktorý sa v nedávnej minulosti osamostatnil práve pre nejasné vzťahy a požiadavky vedenia PŠC. Primátor tiež odmietol požiadavku, aby vedenie mesta vstupovalo do zmluvných vzťahov medzi dvoma klubmi. Znova pripomenul, že už roky opakovane upozorňuje, že je veľmi problematické z peňazí mesta podporovať tri kluby a financovať tri štadióny, ich opravy a údržbu. Až doteraz však nebol nikto ochotný sadnúť si za rokovací stôl a hľadať riešenie, o ktoré primátor žiadal. Opodstatnenosť jeho slov potvrdila aj dnešná situácia, kedy sa PŠC – seniori prepadli do štvrtej ligy a takisto zo svojej súťaže vypadla aj Grinava, ktorá ešte pred rokom s novým vedením deklarovala vysoké ambície. Takže na otázku, kto je hrobárom pezinského futbalu, možno odpovedať rôzne. Možno sú to vysoké ambície funkcionárov, na ktoré neboli peniaze, nedostatok sponzorov, ale aj vlečúce sa personálne spory vo vnútri klubu a možno len hľadanie vinníka, napr. vo vedení mesta, ktoré nedávalo toľko peňazí, koľko si vedenie klubu prestavovalo. Dôležitým faktom však je, že futbal v Pezinku nekončí! A dúfajme tiež, že v jestvujúcich pezinských kluboch dostanú konečne šancu najmä domáci odchovanci početných mládežníckych klubov z Pezinka, z Grinavy alebo z Cajle. Doteraz totiž tomu tak nebolo.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: