Blahoželáme

Júl 2012 / Prečítané 1193 krát
Dňa 6. 8. 2012 oslávi naša mamička, babička a prababička
Serafína SLAMKOVÁ
rod. Oškerová
krásnych 83 rokov. K narodeninám prajú všetko najlepšie, veľa zdravia a elánu synovia Peter, Paľo a Fero s rodinami. Babičku bozkáva všetkých 20 pravnúčat.
 
 
Dňa 5. júla 2012 sa dožil krásnych 85 rokov náš drahý otec, dedko a pradedko
Cyril BOHÚN.
K tomuto jubileu a zároveň i k meninám mu srdečne blahoželajú a za všetku výchovu ďakujú deti s rodinami.

Ohodnoťte článok: