Finále školského roka v ZUŠ Eugena Suchoňa

Júl 2012 / Prečítané 1669 krát
Z vystúpenia tanečného odboru ZUŠ. FOTO (mo)  Najprv snáď kratučká bilancia podujatí a úspechov žiakov výtvarného odboru: Niekoľko žiakov Mgr. art. Júlie Piačkovej sa zapojilo do súťaže Výtvarná Modra. Spomedzi nich porotu najviac zaujala práca Kristíny Okasovej Americká noc, za ktorú jej bolo v kategórii starší žiaci udelené 2. miesto.
   V regionálnej súťaži Namaľuj si hrnček, ktorú poriada Malokarpatské múzeum v Pezinku, bolo úspešných hneď šesť žiakov: Na 3. mieste sa umiestnila Jasmína Sarlocy a David Lipovský a 1.miesto získal Pavol Kebis – všetci z triedy Mgr. art Danice Tykovej. Nie menej sa darilo aj žiakom Mgr. art Júlie Piačkovej – v kategórii starší žiaci ZUŠ získala 3.miesto Katarína Jirků a víťazné 1 miesto si odniesla Namiko Uchnárová. Štefan Karol Matejčík získal Cenu Nadácie REVIA
   Zaujímavým podujatím bola medzinárodná výstava Farby zeme v rakúskom Regensburgu, na ktorej prezentovalo svoje práce 7 žiakov vybraných z tried oboch pedagogičiek. Práce, ktoré žiaci vystavovali, boli vytvorené farbami z pigmentov zeme zúčastnených krajín - Chorvátska, Slovenska, Čiech a Rakúska.
   Pezinská verejnosť mala možnosť zhliadnuť práce absolventov v Minigalérii PKC.
   Spomedzi nich štyria mladí talentovaní výtvarníci – Kristína Pútecová, Vlaďa Kadlečíková, Paľo Satina a Peter Jankovič pokračujú na vyšších umeleckých výtvarných školách.
   Na regionálnej súťaži Pezinok spieva mali dôvod na radosť aj naši speváci. V najmladšej kategórii si odniesla 2. miesto Zuzka Polašková, v druhej kategórii si vyspievala 2. miesto Lea Valachová a v kategórii dospelých získala 3. miesto Zuzana Kováriková. Na záver súťaže vystúpil ako hosť Rudolf Rosenberger, ktorý predviedol rap na vlastný text. Martin Mikula úspešne reprezentoval našu školu na celoslovenskej súťaži Hľadá sa muzikálová hviezda na bratislavskej Novej scéne. Všetci spomínaní speváci sú z triedy Bc. Evy Rosenbergerovej. Žiakom, ktorí úspešne reprezentovali ZUŠ E. Suchoňa na súťažiach, patrí úprimné blahoželanie a vďaka.
   Žiaci tanečného odboru sa 16. 6. rozlúčili so školským rokom – ako inak – tanečným krokom. Pripravili pezinskej verejnosti krásny pestrý koncert, na ktorom vystúpili všetci žiaci TO od najmenších prípravkárov až po absolventov. Prvú časť programu pripravila p. uč. Katarína Korčeková. Videli sme niekoľko pekných choreografii z oblasti moderného a klasického tanca. V druhej časti programu sa predstavili deti z folklórneho súboru pezinskej ZUŠ Sekvoja, ktorý vedie p. uč. Mária Vršková. Do tanca im hrala ľudová hudba Maroša Mráza, spoluúčinkovali speváci Bc. Evy Rosenbergerovej. Piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska – čapáš, šarišská polka, tanec z Liptova, či varechový tanec boli odmenené dlhým potleskom publika.
Zaujímavé bolo tiež vystúpenie hosťujúcej ZUŠ z Bratislavy na Železničnej ulici (zatancovali temperamentný cigánsky tanec) a skvelé vystúpenie malých gymnastiek - zverenkýň Mariny Vedernikovej.
 
Mgr. Zuzana Andelová

Ohodnoťte článok: