80 rokov dona Štefana Šilhára rodáka z Cajly

Júl 2012 / Prečítané 1498 krát
  Dňa 2. júla sa dožil 80 rokov saleziánsky kňaz don PhDr. Štefan Šilhár SDB. Hlavným celebrantom jubilejnej sv. omše v Bratislave – Prievoze bol jubilantov bývalý spolunovic don Ján Tocký. Don Štefan Šilhár sa narodil 2. 7. 1932 v obci Cajla a v r. 1949 vstúpil do Saleziánskej spoločnosti. V r. 1950 bol internovaný v centralizačných kláštoroch v Šaštíne, v Podolínci a v Kostolnej a o rok neskôr v skupine saleziánov ilegálne prekročil rieku Moravu, aby sa mohol stať kňazom. Pedagogickú prax vykonával vo Francúzsku, Taliansku a Nemecku, štúdiá absolvoval na univerzitách v Oxforde, Turíne a Ríme. Kňazskú vysviacku prijal 1. 7. 1959, ale primície v rodisku mohol sláviť až 7. 7. 1968. Ako kňaz a pedagóg pôsobil v Taliansku, ale vypomáhal aj v iných štátoch. Zaoberal sa prekladaním náboženskej literatúry, vydávanej Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme a písaním článkov do časopisov. Kontakt s rodným Slovenskom udržiaval prostredníctvom rozposielania viac ako 4000 balíkov s náboženskou literatúrou. Od roku 1986 sa venoval výlučne sprevádzaniu pútnikov po Ríme. Po pamätihodnostiach mesta a na audienciu k Svätému Otcovi obetavo sprevádzal vyše 23 000 pútnikov zo Slovenska. Na rodné Slovensko sa vrátil po 41 rokoch v roku 1992 do saleziánskeho domu v Bratislave na Miletičovej ul. a pokračoval v prekladateľskej, publicistickej, pedagogickej a pastoračnej činnosti. Počas celého svojho pôsobenia v zahraničí robil dobré meno Slovensku, správne o ňom informoval zahraničie a v Slovákoch podporoval kresťanskú nádej a zdravé národné povedomie.
 
Peter Sandtner

Ohodnoťte článok: