Stretnutie absolventov po 50 rokoch

Júl 2012 / Prečítané 2690 krát
   Koncom júna sa v ZŠ Orešie uskutočnilo stretnutie prvých absolventov tejto školy (školský rok 1961/ 1962), ktorej výstavba začala v roku 1958. Slávnostne bola otvorená v roku 1961. Vo vtedajších Mysleniciach nebol tzv. druhý stupeň (6. – 8. ročník) preto deti chodili do školy v Slovenskom Grobe. Začínala sa povinná 9-ročná školská dochádzka, preto bol v tomto ročníku nezvyčajne vysoký počet žiakov a to až 40. Z tohto počtu bolo 27 žiakov, z Grinavy a 13 z Limbachu.
   Na jubilejné stretnutie po 50. rokoch prišlo 21 spolužiakov. Stretnutia sa nedožili piati – Hana Baroková, Jozef Jajcaj, Ján Kulík, Eduard Koplinger a Ján Podhorský. Niektorí sa nezúčastnili pre chorobu, časť pre vážne životné problémy i pre nezáujem o stretnutie.
   Výročného stretnutia sa nedožili učitelia a s úctou a pietou sme spomínali na p.p. Blanku Mikulovú, Jozefa Baďuríka, Hildegardu Domanovú, Zlaticu Zacharovú, Miroslava Stojkoviča, Pavla Špánika, Alenu Ludwigovú, Elenu Mlsnovú a nazabudnuteľné triedne učiteľky Elenu Romančíkovú a Annu Ilečkovú .
   Treba poznamenať, že mnohí z týchto prvých absolventov a účastníkov výročného stretnutia sa ako mladí tanečníci detského tanečného krúžku zúčastnili najprv v roku 1958 na slávnostnom výkope základov školy a následne v roku 1961 na jej slávnostnom otvorení. Takmer všetci (najmä Grinavčania) sa zúčastnili na dokončovacích prácach na stavbe školy a v rámci akcie „Z“ už ako dospeláci na budovaní telocvične a Klubu mládeže, preto s ťažkým srdcom prijali informáciu o zamýšľanom zrušení školy v Grinave.
   Mnohí z týchto absolventov - dnes už všetci dôchodcovia, počas svojho aktívneho pracovného života zastávali významné pozície v spoločenskom a pracovnom živote. Jozef Cipruš, Jozef Belica a Milan Kerák v štátnej správe, Ing. Jozef Líška ako ved. odboru na MV SR, Ing. Ľuboš Doman ako vedúci techn. odd. ZsE v Bratislave a zanietený fotograf, JUDr. Ľuboš Gaštan ako právnik Stavebného úradu v Bratislave Staré mesto, RNDr. Beáta Cholvadová (za slob. Ševčíková) ako profesorka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, JUDr. Štefan Noskovič ako predseda SZM a tajomník MNV Myslenice, právnik Zväzu poľn. družstiev a člen Legisl. rady vlády SR, Zlatica Čapčeková (za slob. Hupková) ako členka predstavenstva VVDP Karpaty v Pezinku – Grinave, Štefan Rusnák ako vedúci výroby v Gumone Bratislava, aktívny futbalista a zanietený športový funkcionár v MŠK Grinava, Terézia Juranová (za slob. Pažitná) ako pedagóg na ZŠ v Slovenskom Grobe,
   Maria Maceková (za slob. Hudecová) - skvelá cukrárka, Dana Slimáková (za slob. Fialová) majiteľka pohostinstva u Slimáčky v Limbachu, Tibor Machala – jeden z prvých absolventov jadrovej fyziky na Slovensku.Ostatní nemenovaní prví absolventi avšak nezaostávali a robili dobré meno ZDŠ Myslenice.
   Doteraz sa stretnutia konali každých päť rokov. Najbližšie stretnutie sa uskutoční o tri roky.
 
Organizátori stretnutia
Ján Drobný za Limbašanov a JUDr. Štefan Noskovič za Grinavanov.

Ohodnoťte článok: