Seniori športovali

Júl 2012 / Prečítané 1146 krát
  2. júna 2012 sa uskutočnil IX. ročník Športových hier seniorov Obvodu Pezinok, tento rok vo Svätom Juri. Hier sa zúčastnilo 75 seniorov z Pezinka, Modry, Svätého Jura a okolitých obcí.
Súťažilo sa v chôdzi, ženy 1 km, muži 2 km, v streľbe zo vzduchovky, v hode granátom, vrhu guľou a v stolnom tenise.
   Súťažiaci, rozhodcovia aj organizátori boli spokojní, všetci sa tešili, že sa všetky disciplíny zvládli bez nehody. I počasie nám tentoraz prialo. Na záver bolo odovzdaných 45 diplomov s cenami pre víťazov jednotlivých súťaží.
   Pezinok reprezentovalo 22 seniorov a získalo 13 ocenení.
5-krát 1. miesto: v chôdzi Ina Budayová, v stolnom tenise Anna Pätoprstá, v hode granátom Peter Mach a Vladimír Konečný a v streľbe Hilda Strapáková.
4-krát 2. miesto: v chôdzi Oľga Herdová a Lívia Ševčíková, v hode granátom a v stolnom tenise Oľga Herdová.
4-krát 3. miesto: v strelbe Helena Diviaková, vo vrhu guľou Ondrej Kuňak, v stolnom tenise Peter Mach a Lívia Ševčíková.
   Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník ŠHS. Ďakujeme MsÚ Pezinok za sponzorský príspevok.
 
Eva Zouzalíková, predseda ZO JDS Pezinok

Ohodnoťte článok: