Možnosť sledovať doručovanie občianskych preukazov na adresu

Júl 2012 / Prečítané 3105 krát
   Novela zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch priniesla možnosť občanovi prevziať si občiansky preukaz na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podávaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. Občan si môže taktiež požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území SR. Tento mu bude doručený kuriérom Slovenskej
pošty.
   Doručovanie občianskych preukazov na adresu prostredníctvom Slovenskej pošty bude možné sledovať na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s. – http://tandt.posta.sk/.
   Národné personalizačné centrum Ministerstva vnútra SR vypersonalizuje predmetný občiansky preukaz a odovzdá ho kuriérovi, čím sa občianskemu preukazu v informačnom systéme občianskych preukazov zmení stav zo stavu „pripravený na distribúciu“ na nový stav „na pošte“. Ak si občan pri podávaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu zadal kontaktné údaje (sms, email), automaticky sa mu vygeneruje správa s textom: „(MV SR) Vážený občan, Váš občiansky preukaz Vám bude doručený kuriérom (č. zásielky EPxxxxxxxxxSK)“ Po prevzatí občianskeho preukazu od kuriéra sa zmení stav z pôvodného „na pošte“ na nový stav „vydaný “
 
kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová , skupina prevencie OR PZ v Pezinku