Poďakovanie ZUŠ E. Suchoňa primátorovi a poslancom

Júl 2012 / Prečítané 1135 krát
  O dlhodobých priestorových problémoch ZUŠ E.Suchoňa vedia asi všetci Pezinčania, ktorých deti túto školu v priebehu posledných dvadsiatich rokov navštevovali alebo navštevujú. Mesto síce vždy malo snahu riešiť priestory ZUŠ, ale vždy to boli riešenia improvizované, dočasné, nevyhovujúce, ale hlavne – priestorov nebolo dosť. Jednotlivé odbory ZUŠ sa veľakrát sťahovali a ešte aj v súčasnosti sú roztrúsené na piatich adresách. Vedenie školy, Rada školy aj Rada rodičov upozorňovali na nevyhnutnosť riešenia priestorových problémov.
   V súčasnosti sa náš sen o krásnej dôstojnej budove pre ZUŠ, ktorá nesie čestný názov Eugena Suchoňa, stáva postupne realitou. V ostatných júnových dňoch sa časť hudobného odboru, ktorá pracovala vo vilke na Trnavskej ulici, presťahovala do krásnych vynovených priestorov bývalej učňovskej školy na Štefánikovu č. 9. Všetci – učitelia aj žiaci sa veľmi tešíme na chvíľu, keď tieto historické priestory z nádhernou atmosférou v septembri ožijú hudbou. Veríme, že takto o rok sa po ukončení rekonštrukcie aj zadného traktu budovy stretneme všetky odbory školy pod jednou strechou (ešte stále päť učiteľov hudobného odboru vyučuje v ZŠ na Bielenisku, výtvarný odbor pracuje v bývalej Holubyho ZŠ, tanečný odbor funguje v zasadačke nad Bagetou a literárno-dramatiský odbor sa vyučuje v Malej sále PKC).
   My všetci – pedagógovia, žiaci, rodičia vyslovujeme úprimné poďakovanie primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi, viceprimátorovi Ing.Milošovi Andelovi, poslancom mestského zastupiteľstva a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o to, že ZUŠ E.Suchoňa sa dočkala krásnych priestorov.
   Opäť sa raz potvrdilo známe porekadlo: „Kde je vôľa, nájde sa aj cesta.“
   Som presvedčená, že pezinským deťom otvára ZUŠ E.Suchoňa cez umenie jednu z dôležitých dimenzií života – možnosť rozvíjať emocionálnu stránku osobnosti a tvorivosť. Toto je v dnešnej komerčnej dobe investícia, ktorá sa spoločnosti určite vráti.
 
Mgr.Zuzana Andelová,
predseda Rady školy
 

Ohodnoťte článok: