Pýtame sa poslancov MsZ

Júl 2012 / Prečítané 1186 krát
  Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá: PhDr. Milan Grell, poslanec za volebný obvod č. 5
 1) Čo považujete za prioritu vo vašom volebnom obvode?
 - Mojou prioritou sú spokojní občania bez ohľadu na to, či sú to obyvatelia môjho volebného obvodu alebo inej časti Pezinka. Za najakútnejšie problémy, ktoré v Pezinku rezonujú, považujem problematiku školstva, neúnosnú dopravnú situáciu, environmentálne zaťaženie najmä vo vzťahu k starej skládke odpadov, čierne stavby sociálne neprispôsobivých občanov v Glejovke a v Grinave je to okrem školy aj kanalizácia a chodníky. Ako poslanec mestského zastupiteľstva sa budem usilovať o stabilizovanie situácie ohľadom materských škôl a vyváženie kvality škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podľa môjho názoru je iracionálne na jednej škole zvyšovať počet tried a druhú školu zatvárať pre nedostatok žiakov. Kanalizácia a chodníky v Grinave sú dlhodobým problémom. Za posledný rok sa však podľa môjho názoru veľa vecí pohlo dopredu. Ako poslanec MsZ a zároveň Grinavčan pevne verím, že v spolupráci s vedením mesta sa nám tento projekt podarí čoskoro dotiahnuť do úspešného konca.
 2)  Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?
 - Kvalitná komunikácia je veľmi individuálny pojem, nakoľko závisí najmä od prístupu konkrétneho poslanca alebo iného voleného zástupcu. Ako poslanec využívam všetky dostupné komunikačné nástroje od osobného kontaktu, cez webovú stránku www.grinava.com , až po nástenky či poslaneckú schránku a snažím sa občanom vychádzať v maximálnej miere v ústrety. Mojou prioritou v oblasti komunikácie nie je len informovať občanov o tom, čo som spravil, ale najmä vytvoriť im čo najjednoduchšíe komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých sa môžu na mňa obrátiť. V každom prípade poslanec alebo iný volený zástupca by si mal zabezpečiť kvalitnú komunikáciu so svojimi voličmi.
 3) Čo podľa Vás chýba v Pezinku?
 - Rovnako ako všetkých Pezinčanov, aj mňa trápi dlhodobý problém Pezinka, a to kvalitná dopravná infraštruktúra. Dopravná situácia v Pezinku je bez plánovaného obchvatu z dlhodobého hľadiska neúnosná. Veľmi ma potešil navrhovaný koncept územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, samotná realizácia tohto obchvatu však bude v nemalej miere závisieť aj od našich zástupcov v krajskom zastupiteľstve. 
   Ako som už naznačil v relácii TV Pezinok – Téma zo dňa 25. 4. 2012, zúčastnil som sa rokovaní o možnej výstavbe zimného štadióna v Pezinku. Takúto víziu, aby Pezinok mal zimný štadión, mám ako fanúšik hokeja už dlhé roky. Bol by som rád, keby toto úsilie skupiny ľudí bolo možné dotiahnuť do úspešného konca. Podarilo sa mi pre tento cieľ opätovne získať podporu v osobe nášho hokejového reprezentanta Mira Šatana a generálneho manažéra HC Slovan Bratislava Maroša Krajčiho.
   Aktuálnou témou dnešných dní je aj riešenie otázky spolunažívania s rómskou komunitou. Ako poslanec som listom oslovil splnomocnenca vlády pre rómske komunity RNDr. Miroslava Polláka. V tejto dobe prebieha medzi nami intenzívna komunikácia a pripravujeme pracovné stretnutie s vedením mesta, cieľom ktorého je posun v tejto problematike.
   Som ochotný urobiť všetko pre to, aby po štyroch rokoch môjho poslaneckého mandátu mohli občania skonštatovať, že moja práca ako poslanca mestského zastupiteľstva bola prínosom. 
 
  (r)

Ohodnoťte článok: