Tri otázky primátorovi

Júl 2012 / Prečítané 1180 krát
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Ostatné zasadanie Msz riešilo opäť aj grinavskú základnú školu. Zastupiteľstvo malo schváliť 43 000 eur na sanovanie platov učiteľov (vrátane ZŠ Na Bielenisku) a preplatenie dovoleniek odchádzajúcim učiteľom. Po viac ako hodinovej diskusii ste tento bod z rokovania stiahli s odkazom, nech sa najprv riaditelia s týmto problémom popasujú.

- Som presvedčený o tom, že riaditelia majú povinnosť túto situáciu riešiť ako prví. Nebránim sa pomoci zo strany mesta, ale dofinancovanie nesmú brať automaticky. Je totiž rozdiel ako situáciu rieši riaditeľka ZŠ Na Bielenisku a ako riaditeľ na Oreší. Chápem objektívne, subjektívne, i zdedené príčiny tohto stavu, ale aj za ich riešenie zodpovedá riaditeľ. Znovu opakujem, že grinavskú školu nikto neruší. Je však našou povinnosťou spoločne hľadať východisko z dnešného zlého stavu. Škola si musí urobiť aj dobrú „reklamu“, ponúknuť dôvody, pre ktoré tam rodičia deti prihlásia. V prvom rade však musí prestať byť dedinskou školou, ale stať sa rovnocennou pezinskou. O to by sa mali snažiť aj obidvaja poslanci za Grinavu a nie organizovať v priestoroch školy degustácie vína a podobné „ mimoškolské“ aktivity. Zároveň by si tiež mali položiť otázku prečo skoro 60 detí z Grinavy navštevuje pezinské školy a nie tú domácu?

l Pri schvaľovaní výsledkov hospodárenia za minulý rok dal poslanec Marián Šipoš návrh, aby bolo vypustené zo správy vaše hodnotenie. Nepáčila sa mu suma milión euro, o ktorej píšete ako o ušetrenej. Nakoniec poslanci hlasovaním dali za pravdu M. Šipošovi.

- Stojí za to pozrieť si, ktorí poslanci hlasovali proti mojej správe, za ktorou si absolútne stojím. Tí istí hlasujú spravidla proti všetkému, čo ja navrhnem. Možno som sa mal jasnejšie vyjadriť, ale trvám na tom, že sme v minulom roku dosiahli šetrenie jeden milión eur, čo je dobrým východiskom pre tento rok. Neodškriepiteľným faktom je, že 300 000 eur za predaj budovy ZUŠ na Trnavskej prišlo až v tomto roku, hoci bolo v kapitálových príjmoch roku 2011. A tiež 700 000 eur, ktoré sme mali naplánované z predaja administratívnej budovy na Ul. M R. Štefánika 10 sa možno zrealizujú až v tomto roku, pretože predaj budovy sme stopli. Ak by sme boli ten milión „realizovali“ v roku 2011 tak, ako bol rozpočtovaný, mali by sme dnes prebytkový výsledok hospodárenia. Kto teda mal pravdu? Viem, že pochopenia ani ospravedlnenia od poslancov, ktorí hlasovali proti, sa nedočkám, a preto považujem za potrebné to vysvetliť aspoň občanom. Oni to iste pochopia.

l Občania sa stále viac sťažujú na bezdomovcov v centre mesta. Okupujú lavičky, je okolo nich smrad a neporiadok. Pospia si, najedia sa a napijú, urobiť však po sebe poriadok ich ani nenapadne. Všetko zostane na lavičke alebo pod ňou. Biologickú potrebu chodia vykonávať do kríkov alebo do nohavíc. Otravujú žobraním o euro alebo „gastráč“. Jeden i druhý rýchlo premenia na najlacnejší alkohol. Vymedzili sa im lavičky v parku a hneď o nás písali v Novom čase. Čo s týmto problémom chcete robiť?

- ... Bezdomovcov je osem až desať, z toho len polovica „domácich“. Niektorí sú sezónni, niektorí celoroční. Odmietajú pomoc mesta v podobe sprchy, postele a čistého prádla v „azyláku“ na Bratislavskej ulici. Mesto pre nich zriadilo túto nocľaháreň už v roku 2004. Môžu v nej prespať, pripraviť si jedlo, osprchovať sa. Neviem, čo môže ešte mesto pre nich viac urobiť. Pomáhame im pri vybavovaní dokladov, zaevidovaní na úrade práce. Nechcú ich do žiadneho sociálneho zariadenia ani do nemocnice. Okolo jedného je dokonca roj múch, mokvajúce rany, krv a hnis. Predstavte si, že po jeho odchode z lavičky tam príde nič netušiaca mamička s deťmi, ktoré všetko chytajú a dávajú si potom ručičky aj do úst. Preto sme prikročili k čisteniu a dezinfekcii lavičiek. Dôvod ochrániť zdravie občanov a udržať hygienické podmienky viedol vedenie mesta k vymedzeniu lavičiek špeciálne pre bezdomovcov. Sú označené a dostupné. Mestská polícia má za úlohu ich na to upozorňovať a odporúčať im odpočinok vo vymedzenom prostredí. Toto riešenie považujeme za ústretové aj k nim samotným. Vyzývame našich občanov, aby tiež pomohli eliminovať ich asociálne správanie, napríklad tým, že ich prestanú podporovať, prestanú im dávať peniaze, cigarety, gastrolístky. Podobné nešťastné prejavy súcitu a pomoci neriešia ich problémy, len im umožňujú viesť takýto záhaľčivý spôsob života. Faktom zostáva, že drvivá väčšina z nich si túto cestu vybrala dobrovoľne a úmyselne. Majú svoje rodiny, mali bývanie aj prácu, preto nechápem, že niektorí „ občania “ označujú naše počínanie za skoro až za antihumánne. Odporúčam im, aby namiesto kritiky tento problém skúsili riešiť. Článok v Novom čase skôr upozornil na nutnosť tento problém riešiť v každom meste, ale nie likvidovaním lavičiek ako v Bratislave.Na druhej strane treba vyzdvihnúť práve jedného z nich, pána Miroslava, ktorý predáva časopis NOTABENE. Je ochotný aj pracovať, je upravený a čistý. Takého človeka by mali ľudia podporovať a ostatní bezdomovci by si z neho mali vziať príklad.
(r)
 

Ohodnoťte článok: