Zákaz vjazdu do vinohradov

Júl 2012 / Prečítané 1130 krát
  Od 1. augusta 2012 bude zakázaný vjazd motorovými vozidlami do vinohradov v lokalite nad Kejdou a Kučišdorfskou dolinou. Na prístupové komunikácie budú osadené zákazové dopravné značky B3 – zákaz vjazdu motorových vozidiel, s dodatkovou tabuľkou okrem vozidiel s povolením vydaným mestom Pezinok. O povolenie na vjazd do zóny (lokalita vinohradov), kde bude vjazd motorových vozidiel zakázaný, si môžu požiadať fyzické a právnické osoby, ktoré majú preukázateľný vzťah k vinohradom. Na základe podanej žiadosti, ktorá je prístupná na stránke mesta Pezinok v žiadostiach a tlačivách, bude žiadateľom vystavené predmetné povolenie.
 
Ing. Renáta Klimentová, vedúca oddelenia
životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy
 

Ohodnoťte článok: