Úsporné a ekologické verejné osvetlenie

Júl 2012 / Prečítané 1041 krát
  Od konca roka 2011 Mesto Pezinok vstúpilo do rokovaní s mnohými spoločnosťami ponúkajúcimi svoje skúsenosti a riešenia v oblasti energeticky úsporných technológií a technickej obnovy verejného osvetlenia. Ponúkané technológie sú rôzne:
1- spoločnosť ALTRADE, s.r.o., Praha, ponúka použitie stabilizátorov siete. V októbri minulého roku zrealizovala kontrolné merania vo vybraných RVO.
2- AKTÉ spol. s r.o., Zlín, ponúka použitie stabilizátorov siete. Pripravujú demonštračné merania.
3- spoločnosť LEDe Slovakia, Slovenský Grob, ponúka technológiu LED, svietidlá LEDe od spoločnosti CREE. Táto technológia bola prezentovaná na 3 stožiaroch verejného osvetlenia na Kalinčiakovej ul. pri bývalej Sokolovni.
4- spoločnosť Enel Sole S.r.l., Taliansko ponúka inovatívnu LED technológiu „Archilede“. Od 12.06.2012 spustený pilotný projekt – osadenie 12 kusov osvetľovacích telies na dobu 12 mesiacov na Šafárikovej ul.
5- spoločnosť ECO-LOGIC s.r.o., Senec, ponúka kompletné riešenie LED osvetlenia, svietidlá philips. 27.júna boli osadené 3 svietidlá od tejto spoločnosti na ul. 1. Mája od križovatky s Fándlyho ulicou na dobu 4 mesiacov.
6- spoločnosť HiTeS Slovakia s.r.o., Pezinok, ponúka zariadenie na riadenú reguláciu napätia v sieti. Zrealizovali merania vo vybraných RVO a následne 7. júna nainštalovali k vybranej RVO svoje zariadenia na skúšobnú prevádzku v trvaní do 31. júla 2012.
7- so spoločnosťou Javna razsvetljava d.d. (JR), Slovenia prebehli v mesiaci jún prvé rokovania.
Po ukončení pilotných projektov, demonštračných meraní, ktoré sú realizované v kompletných réžiách jednotlivých spoločností budú vypracované analýzy, ktoré preukážu úspory, znižovanie nákladov na spotrebu energie a znižovanie nákladov spojených s bežnou údržbou verejného osvetlenia.
 
(RK, OŽP, KS a D)
 

Ohodnoťte článok: