Slúžia už desať rokov

Júl 2012 / Prečítané 1100 krát
  Jedným z hlavných cieľov organizácie Lions Club International je zbieranie finančných prostriedkov pre dobročinné účely. Takéto ciele vychádzajúce z motta lionských klubov, ktorým je slovo „Slúžime“ (anglicky „We serve“) napĺňa aj domáci Lions Club Bozin, ktorý si v súčasnosti pripomína desiate výročie svojho vzniku. Oficiálne bol založený 8. júna 2002. Počas tohto obdobia sa členom klubu podarilo nielen udržať dobré meno klubu , ale aj výrazne pomôcť tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. Množstvo akcií, ktoré klub zorganizoval, bolo vždy nasmerovaných na dobročinnosť a pomoc v núdzi. Veľkej popularite sa tešil najmä tradičný predaj Vianočného punču, ale aj benefičné koncerty alebo letné Lionské hry pre hendikepované deti a mládež. Aktívny je aj vnútroklubový a medzi klubový život, najmä partnerská spolupráca s Lions Clubom v českom Tábore. Počas svojho desaťročného pôsobenia poskytol pezinský Lions Club sociálne a zdravotne postihnutým osobám 17 000 eur. Podporné príspevky získalo 21 jednotlivcov a 8 inštitúcií. Súčasným prezidentom klubu je Pezinčan doc. Anton Eliáš.Pri príležitosti desiateho výročia založenia klubu bolo úsilie Lions Clubu Pezinok – Bozin ocenené vyznamenaním „ Za zásluhy o rozvoj mesta “. Blahoželáme.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: