Prelomový snem únie miest

Júl 2012 / Prečítané 992 krát
  Únia miest Slovenska mala svoj výročný XXII. snem 29. júna v bratislavskom Primaciálnom paláci. Právom ho možno považovať za prelomový, pretože jeho delegáti sa zaoberali súčasným stavom a tiež budúcnosťou Únie. Poukázali na množstvo problémov, ktoré sa nahromadili najmä v ostatných rokoch v samosprávach, a to prenosom kompetencií, nedostatočným financovaním zo strany štátu a nedoriešenými právnymi problémami. Znovu apelovali na vládu, aby urýchlene prijala nový, prísnejší stavebný zákon, riešila financovanie škôl a sociálnych služieb. Viceprezident ÚMS a primátor mesta Pezinok Oliver Solga navrhol zvolanie mimoriadneho snemu v októbri tohto roku, ktorý rozhodne o ďalšom smerovaní Únie. Vo svojom príspevku sa kriticky vyjadril aj na adresu niektorých svojich kolegov – primátorov, ktorí si neplnia základné povinnosti, viažuce sa na členstvo v únii. Jedným z dôsledkov takýchto postojov bol aj fakt, že Snem neprijal žiadne zásadné rozhodnutie pre neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov. Pripomienky a návrhy pezinského primátora boli prijaté všetkými prítomnými primátormi. Na ich základe sa pripravia aj potrebné zmeny stanov Únie. Primátori poverili prezidenta a viceprezidentov Únie, aby sa stretávali raz mesačne a intenzívnejšie komunikovali so štátnymi orgánmi a vládou SR najmä v oblasti pripravovaných legislatívnych zmien.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: