Poďakovanie

Jún 2012 / Prečítané 1219 krát
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a bývalým kolegom, ktorí na poslednej ceste dňa 30. 5. 2012 odprevadili nášho drahého manžela, otecka a dedka
Vladimíra SLIMÁKA.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakuje manželka a dcéry s rodinami. Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal, zostanú iba spomienky a v srdci veĺký žiaľ.
Ďakujem všetkým príbuzným a známym, ktorí dňa 23. 5. 2012 odprevadili na poslednej ceste drahého zosnulého manžela
Rudolfa VLHU.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakujú manželka, syn a dcéry s rodinami.

Ohodnoťte článok: