Pocta významným rodákom

Jún 2012 / Prečítané 1905 krát

   Pripomenutie si významných osobností, ktoré pochádzajú z Pezinka, ktoré tu žili a pre svoje mesto počas života veľa urobili, patrí dlhodobo k prirodzeným aktivitám vedenia mesta i jeho občanov. Takou bola aj návšteva hlavného viedenského cintorína, ktorú vykonal primátor Oliver Solga, riaditeľka Pezinského kultúrneho centra Ingrid Noskovičová a poverený riaditeľ Malokarpatského múzea Martin Hrubala 19. júna, aby sa poklonili pamiatke významného pezinského rodáka. Na hrob pezinského rodáka, šachového veľmajstra Richarda Rétiho (28. 5. 1889 – 6. 6. 1929), položili vence kvetov so stuhou vo farbách mesta. Réti je pochovaný v ľavej časti tohto obrovského cintorína, medzi významnými predstaviteľmi židovskej komunity. V tomto hrobe je pochovaný spolu so svojím otcom univerzitným profesorom medicíny Samuelom Rétim (zomrel 2. 9. 1904 ako 51-ročný).
   Vďaka aktivitám Martina Hrubalu sa podarilo zistiť, kde je pochovaný ďalší z významných Pezinčanov Franz rytier von Meissl (9. 1. 1837 – 28. 1. 1934). Nájsť miesto jeho posledného odpočinku na malom cintoríne v dedinke Sierndorf, ktorá leží tridsať kilometrov od Viedne, už nebolo ťažké. Franz von Meissl bol neobyčajne všestranným človekom a významným občanom. V Pezinku založil 11. 1. 1874 Dobrovoľný hasičský zbor a tiež napríklad zhromaždil prvú zbierku historických pamiatok, ktoré sa stali základom zbierkového fondu dnešného Malokarpatského múzea. Bol nielen lekárnikom, mestským kapitánom a poľným policajným komisárom, ale aj vynikajúcim maliarom. Jeho najvýznamnejšie dielo je obraz sv. Rozálie v kaplnke na Rozálke. Založil sporiteľňu, staral sa o siroty. Vydal prvé tlačené dejiny mesta Pezinok. Meissl sa dožil požehnaného veku, bez dvoch rokov stovky. Posledné roky svojho plodného života prežil u svojej dcéry práve v dedinke Sierndorf, kde je aj pochovaný spolu s dcérou a ďalšou rodinou.
Záujem zachovávať pamiatku na dvoch významných rodákov a pripomínať si ich skutky a význam sme prejavili v nedávno aj tým, že sme po nich pomenovali ulice. V budúcnosti však chceme ešte viac propagovať ich život a dielo najmä na školách, medzi mladými ľuďmi. Chceme, aby sa na nich nezabudlo, aby boli vzorom aj inšpiráciou.

 

Oliver Solga

 


Ohodnoťte článok: