Kalendár podujatí na III. štvrťrok 2012

Jún 2012 / Prečítané 3218 krát

JÚL

1. 7. - Spomienky - otvorenie Kultúrneho leta v Pezinku. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk  , www.kcpezinok.sk 
3.7. o 10.00 h – „Zastav čas“ – nastavte si vlastné hodiny na čas, keď môžete byť (stále) šťastní! – tvorivé dielne. Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
7.-14.7. – Letný detský tábor Pax Christi 2012 - Miesto konania: okolie Banskej Bystrice. Kontakt: František Féder, 0905 342 261, fff@rsb.sk
8. 7. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk  
10.7. o 10.00 h – „Miesto činu“ – objavme svet detektívov. Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
14. 7. od 11.00 do 21.00 h – Víno a levanduľa - Degustácia vín
vinohradníkov Pezinského vinohradníckeho rajónu spojená s prehliadkou Levanduľovej záhrady RNDr. Vladimíra Píša a prehliadkou obnovených vinohradníckych kameníc. Miesto konania: vinohradnícka lokalita Stará hora. Kontakt: Ing. Oľga Bejdáková, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, 0907 744 101,
o.bejdakova@centrum.sk , zpvv@zpvv.sk , www.zpvv.sk 
15.7. o 17.00 h – Literárny kolotoč 6 v Zámockom parku - autorské čítanie z tvorby slovenských spisovateľov, podujatie organizované v spolupráci s PKC v rámci Kultúrneho leta. V prípade nepriaznivého počasia – malá sála DK. Kontakt: V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk
15.7. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
17.7. o 10.00 h – „Scrabble - turnaj“ Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
19. 7. - 19. 8. V premenách času - výstava v spolupráci s AINovou zo Svätého Jura. Zodpovedná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD. Tel: 033 / 641 33 47, muzeumpezinok@nextra.sk ; www.muzeumpezinok.sk
22. 7. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
24.7. o 10.00 h – „Tvorivé dielne: Miš-maš“ Miesto konania:

odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
27. 7. – Sviatok sv. Anny a spomienka na obete 1. svetovej vojny – Pezinok;
Kontakt: sekretariát primátora 033 6901 101; maria.odehnalova@msupezinok.sk ; www.pezinok.sk 
29. 7. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonl
ine.sk , www.kcpezinok.sk 
31.7. o 10.00 h – „Vidím ťa cez objektív“ – odfoť svojho kamaráta, nazri mu cez objektív do d
uše! (malý fotografický kurz). Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
Júl – Letné detské tábory - letný prímestský detský tábor – EPIcentrum –
Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033/641 20 20 alebo 0911 402 021;epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org

AUGUST

5. 8. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: 
kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
7.8. o 10.00 h – „Ochoreli knižky, kto ich vylieči?“ – lekári všetkých kníh spojte sa! (ošetrovanie chorých kníh). Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
10.8. - Pamätný deň - Pamätný deň obetí banských nešťastí na Slovensku. Miesto konania: pri banskom vozíku na Radni
čnom nám., Pezinok. Kontakt: Štefan Granec, 0905 300 884, stefan.granec@centrum.sk
10-12. 8. - Pezinský permoník - 17. ročník Malokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov, 12. ročník pouličného ryžovania zlata na Slovensku, 3. Mestská opekačka. Miesto konania: PKC Pezinok. Kontakt: Jirko Vitáloš, 0905 739 452, jirkovitalos@gmail.com
14.8. o 10.00 h – „Letné olympijské hry“ – vedomostná súťaž. Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
17.-19. 8. - Dychovky v Preši - 12. ročník medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb. Najväčší festival dychoviek na Slovensku za účasti štyroch európskych krajín. Miesto konania: centrum mesta a prírodné kino Amfiteáter. Kontakt: František Féder a Spolok DH Cajlané, 0905 342 261, e-mail: fff@rsb.sk
21.8. o 10.00 h – „Maľujeme na...“ – prekvapenie v tvorivej dielni. Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
23. 8. - 30. 9. Urbanovia, vincúri a tí druhí – Vinohradnícka tematika v dielach rezbárov. Miesto konania: Malokarpatské múzeum. Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Ševčíková, Tel: 033 / 641 20 57, muzeumpezinok@nextra.sk ; www.muzeumpezinok.sk
25. 8. - Koncert na amfiteátri - Amfiteáter. Kontakt: QUICK Production SK a PKC. 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk
26. 8. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk
25. 8. - FYZULNAČKA – tradičné podujatie vo varení fazuľovej poli
evky. Radničné námestie. Kontakt: MsÚ Pezinok, Mgr. Peter Vlasák, 033/6901 106; peter.vlasak@msupezinok.sk , www.pezinok.sk 
28.8. o 10.00 h – „Šperkáreň“ – šperky z dreva, kože a kameňa. Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.

August - Letné detské tábory – letný prímestský detský tábor – EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033/641 20 20 alebo 0911 402 021
;epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org


SEPTEMBER

3.9. od 11.:00 – 17.00 hod v Zámockom parku Pezinok, Zahájenie krúžkovej činnosti - Príďte si aj vy vybrať z novej ponuky krúžkov pre deti , mládež a dospelých. – EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033/641 20 20 alebo 0911 402 021;epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
8.9. – Letný folkový salón - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
8. 9. - Guľobranie - tradičný medzinárodný turnaj dvojíc. Štartovať môžu hráči bez obmedzenia. Sprievodná športová akcia pred Vinobraním. Miesto konania: Areál SOS, Komenského ulica Pezinok. Kontakt: Pétanque Club Spiders Pezinok, Marek Sobolič, 0903 779 169, marek.sobolic@gmail.com
9. 9. - Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk
11.9. o 17.00 h – „S MARILYN MONREOVOU“ stretnutie s Milanom Richterom, autorom divadelnej hry o smrti slávnej americkej herečky – („S Marilyn do svitania“). Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
19.9. od 14.00 do 17.00 h – Ako to robili naše babky II- 10. ročník kurzov varenia tradičných jedál spojených s aktuálnou prednáškou. Miesto konania: Malokarpatské múzeum. Kontakt: Mgr. Miroslava Kišoňová, Mgr. Monika Chvosteková 033/ 641 33 47, muzeumpezinok@nextra.sk ; www.muzeumpezinok.sk
21.- 23. 9. – Vinobranie 2012 – tradičné oberačkové slávnosti – CMZ - kultúrny program: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC, 033 641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , stánkový predaj: Zlatica Hágerová, MsÚ Pezinok, 033 6901 125, zlatica.hagerova@msupezinok.sk , www.pezinok.sk
21.- 23. 9. - Vinobranie v Mestskej vieche – ochutnávka vybraných regionálnych vín s občerstvením, Mestská vinotéka, Ing. Anna Hanúsková, Mestská Vinotéka 0907 593 294, e-mail: aha@vinoteka-pezinok.sk  
21.-23. 9. - 12. ročník Malokarpatského zrazu caravanistov – Areál zdravia Rozálka – Pavel Andel, Camping caravaning club, 0903 381 674, e-mail: andelp@centrum.sk 
23.-24.9. o 14.00 h – Ako to robili naše babky III- Miesto konania: Malokarpatské múzeum. Kontakt: Mgr. Miroslava Kišoňová, Mgr. Monika Chvosteková 033/ 641 33 47, muzeumpezinok@nextra.sk ; www.muzeumpezinok.sk
27. 9. – Svetový deň cestovného ruchu - garantmi akcie: MVDr. Peter Weiss; Peter Ronec; Klub sprievodcov mesta Pezinok (termín prehliadok bude oznámený plagátom a na www.pezinok.sk  ) Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, 033/6901 106, peter.vlasak@msupezinok.sk
29.9. – Pezinský strapec - XXXVIII. ročník medzinárodnej súťaže v spoločenskom tanci. Dom kultúry.
30. 9. od 15.00 do 18.00 h – Burza na mlyne - voľný predaj a kúpa rôznych predmetov,  hračiek, kníh, obrazov a iných vecí, ktoré vám doma zavadzajú.


Ohodnoťte článok: