Rekord v čítaní pomohli zlomiť aj deti z Pezinka

Jún 2012 / Prečítané 1521 krát

   Vo štvrtok 31. mája 2012 sa Malokarpatská knižnica v Pezinku spolu so Základnou školou Kupeckého zapojili do čitateľského maratónu. Išlo o celoslovenský projekt s názvom
„Čítajme si… 2012“. Jeho zámerom je zapojiť čo najviac detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia.
Zámerom „Čítajme si… 2012“ je zapojiť čo najviac detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia.
Akcia prebiehala v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod súbežne na oddelení pre deti v Malokarpatskej knižnici a v školskej knižnici na Základnej škole Kupeckého. Deti sa pri čítaní striedali. Každý z nich tak dostal možnosť prečítať jednu stranu z vybranej knihy a keď skončil, ďalej pokračoval ďalší čitateľ. Na ZŠ Kupeckého sa do tohto projektu zapojilo 13 tried a 121 žiakov. V Malokarpatskej knižnici čítalo tento rok 89 maratóncov. Pezinčania tak prispeli počtom 210 zúčastnených k prekonaniu minuloročného rekordu.
Historicky po prvý raz sa čitateľský maratón uskutočnil 16. júna v roku 2008. Odštartovala ho Oľga Feldeková. Pozitívom je, že sa do tejto akcie zapája stále viac detí. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v úplných začiatkoch nepresahoval počet čítajúcich ani tri tisícky. V roku 2011 ich bolo už 30 480 a v roku 2012 sa toto číslo zvýšilo na 35 542 žiakov. Rok čo rok sa tak darí stále viac napĺňať hlavný cieľ tohto podujatia, ktorým je podpora čitateľskej gramotnosti u detí, zvýšenie návštevnosti knižníc a tiež zdôraznenie významu literatúry pre detského čitateľa.

 

Monika Fintorová ZŠ Kupeckého


Ohodnoťte článok: