Atletika na ZŠ Fándlyho

Jún 2012 / Prečítané 1143 krát

   Atletika dievčat má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Dievčatá začínajú s trénovaním rôznych disciplín atletiky od 4.ročníka, niektoré sa rozhodnú až v 5.ročníku. Mladé atlétky trénuje a na súťaže pripravuje Mgr. I. Hlinkovičová. Tréning majú raz týždenne a trvá 2 hodiny. Približne po dvoch rokoch sa začínajú dievčatá špecializovať na tie disciplíny, v ktorých dosahujú najlepšie výkony. Veľkým prínosom pre ne je súťaženie s registrovanými atlétmi z celého Slovenska na súťažiach v Bratislave, ktoré nesú názov „Zo školských lavíc do atletickej haly Elán“. V okrese Pezinok patrí družstvo žiačok ZŠ na Fándlyho ul. už veľa rokov k neporaziteľným. V tomto roku to nebolo inak, opäť zvíťazili s náskokom 130 bodov. Pozoruhodné je, že družstvo tvorili hlavne žiačky 5.- 7.roč., teda je to veľmi perspektívne družstvo.
Pozornosť si zaslúžia výkony z okresnej a krajskej súťaže:
L. Okasová (5. roč.) - skok do výšky 130 cm, A. Poláková (5.roč.) – skok do diaľky 419 cm, S. Somorovská (6. roč.) - skok do výšky 145 cm, beh na 60 m – 8,8 s, T. Velická (6. roč.)- beh na 800 m 2:47, M. Hanusová (6.roč.) - skok do diaľky 401 cm, siedmačky E. Slimáková a V. Pavlíčková – vrh guľou 9 m.,K. Baxová – 8,60 m, K. Slezáková (9. roč.) - skok do diaľky 430 cm, G. Lidayová (9. roč.)- beh na 800 m 2:58. Sestry V. a K. Dobiášové podávajú výborné výkony v behu na 800 m.
Tešíme sa na ďalší ročník atletickej súťaže, kedy budú dievčatá o rok staršie a ich výkony určite ešte pozoruhodnejšie.

 

Mgr. Viera Šinddelárová


Ohodnoťte článok: