Sviatok sv. Floriána na ZŠ Orešie

Jún 2012 / Prečítané 1544 krát

   Hasiči v Pezinku si uctili sviatok sv. Floriána viacerými spôsobmi - prezentáciami, súťažami a tým, že deti navštívili hasičskú zbrojnicu DHZ Pezinok. SOU spolu so ZŠ a MŠ Orešie pripravilo v tomto roku pre žiakov ZŠ okrem súťaží grafických prác aj besedu s hasičmi spojenú s ukážkou a nácvikom hasenia pomocou jednoduchých hasiacich prostriedkov v areáli školy.
Po privítaní členov DHZ Pezinok riaditeľom školy predniesol krátku informáciu o živote patróna hasičov vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec. Následne sa pod vedením zástupcu riaditeľa a v sprievode pedagógov prítomní presunuli na školský dvor, kde bola pripravená ukážka hasenia ručnými hasiacimi prístrojmi. Ukážku predviedol pracovník školy a servisný technik pre ručné hasiace prístroje Marián Topor. Hasenie ručnými hasiacimi prístrojmi si vyskúšali aj prítomní pedagogickí pracovníci i žiaci školy. Okrem roho P. Ronec prezentoval hasenie malých požiarov jednoduchými hasiacimi prostriedkami tlmicou a vedrom s vodou, ktoré si tiež vyskúšali žiaci aj pedagógovia. V diskusii dostali prítomní odpovede na otázky z oblasti ochrany pred požiarmi. Lektor P. Ronec ďalej informoval o histórii i súčasnej činnosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorá si tento rok pripomína 90. výročie založenia Zemskej hasičskej jednoty, Hasičského a záchranného zboru, ktorý tento rok slávi 10. výročie svojho vzniku.

 

Peter Ronec


Ohodnoťte článok: