Jubilejný ročník Pezinskej športovej olympiády žiakov I. stupňa

Jún 2012 / Prečítané 889 krát

   Sme radi, že v dnešnej pretechnizovanej dobe sú žiaci, ktorí chcú športovať a sú učitelia, ktorí ich k tomu vedú.
S nápadom, kde si žiaci môžu rozvíjať športového ducha a zdravé zápolenie, prišla Mgr. Mária Miklášová, ktorá je autorkou tohto projektu.
ZŠ Fándlyho v tomto školskom roku zorganizovala jubilejný, už 10. ročník Pezinskej športovej olympiády, v ktorej si žiaci 1. - 4. ročníka pezinských základných škôl a preverili svoje zručnosti a schopnosti v atletických disciplínach vo svojich kategóriách:
- v behu na 50m
- v hode medicinbalom 1kg
- v prekážkovom behu
- v skoku do diaľky z miesta
- v štafetovom behu
V tomtom školskom roku svoju účasť opätovne nepotvrdila ZŠ Orešie. Olympiády sa zúčastnili základné školy: ZŠ Limbach, ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho
Na jednotlivých stanovištiach sledovali disciplíny učitelia zo všetkých zúčastnených škôl. Poukončení súťaže sa spoločne za účasti učiteľov všetkých škôl spočítavali výsledky jednotlivých disciplín podľa ročníkov prvého stupňa zúčastnených škôl. Celkové poradie škôl:

1. miesto ZŠ Fándlyho, ktorá získala Putovný pohár
2. miesto ZŠ Kupeckého
3. miesto ZŚ Na Bielenisku
4. miesto ZŚ Limbach


V tradícii chceme pokračovať i naďalej. Do budúcnosti uvažujeme pozvať aj žiakov zo ZŠ Vinosady a ZŠ Viničné, a tak kruhy mladých športovcov rozšíriť.

   Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným školám. Poďakovanie patrí patrí Mgr Regine Guštafíkovej, koordinátorke PO, všetkým učiteľom ZŚ Fándlyho a aj rade rodičov pri ZŠ Fándlyho, ktorá nám svojim finančným príspevkom umožňuje pravidelne toto podujatie pripravovať. Zároveň ďakujeme aj všetkým rodičom našich žiakov, ktorí nám umožňujú toto podujatie organizovať.

 

PaedDr. Ingrid Laláková


Ohodnoťte článok: